Výroční zpráva Brněnské metropolitní oblasti 2022

Připravili jsme pro Vás první výroční zprávu Brněnské metropolitní oblasti 2022, která se snaží podat zajímavou formou informace o našich aktivitách.  

Rádi bychom Vám tímto dokumentem shrnuli, čeho jsme na poli metropolitní spolupráce a rozvoje během posledního roku dosáhli. A protože je toto úplně první výroční zpráva, chtěli bychom hned na začátek porovnat dvě programová období. To, které už máme úspěšně za sebou (2014-2020), a to, které nás čeká (2021-2027). Dozvíte se tak informace o realizovaných a plánovaných projektech v oblasti dopravy, životního prostředí, vzdělávání či sociální problematiky. Přečtete si i o zajímavých událostech, které se odehrály v minulém roce, a nakonec Vám zpráva shrnuje i základní čísla reflektující fungování Brněnské metropolitní oblasti.  

Stejně jako v předchozích deseti letech, tak i v roce 2022, jsme se snažili společně s Vámi zlepšovat kvalitu života lidí v Brněnské metropolitní oblasti. Schválili jsme Integrovanou strategii Brněnské metropolitní oblasti 2021+, její programové rámce a vypsali první výzvy pro projekty. Celkem jsme již schválili projekty v hodnotě 1,7 miliardy korun. Když se takto ohlížíme, co všechno nám rok 2022 přinesl, mohli bychom popsat dalších deset stránek. Vše podstatné se ale dozvíte ve výroční zprávě, kterou najdete pod tímto odkazem.

Děkujeme Všem starostům obcí Brněnské metropolitní oblasti, úředníkům a projektovým manažerům za nastavenou spolupráci a podporu. Bez Vás a Vašeho odborného pohledu by výroční zpráva nevznikla.

Pokud budete mít k Výroční zprávě jakékoliv podněty, budeme rádi za jejich nasdílení, ať můžeme příští rok obsah a kvalitu dokumentu ještě vylepšit.

Těšíme se na další spolupráci!

Tým Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce MMB

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru