Update: Výzkumný projekt TA ČR METROSPOL a jeho dosavadní výstupy

Město Brno se od května 2020 zapojilo do projektu Ekonomicko–správní fakulty Masarykovy univerzity, jehož cílem je analyzovat možnosti právního ukotvení metropolitní spolupráce na pilotním příkladu Brněnské metropolitní oblasti. Projekt METROSPOL uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky a město Brno je společně s Ministerstvem pro místní rozvoj aplikačním garantem projektu a bude tak mít možnost využít jeho výstupy v praxi.

Projekt se přehoupnul do své druhé poloviny a má za sebou již první výsledky. V průběhu roku 2020 a 2021 proběhla analýza příkladů dobré praxe ze zahraničí v oblasti metropolitního řízení a v červnu 2020 byl publikován článek Možnosti metropolitní meziobecní spolupráce a její institucionalizace: příklad Brněnské metropolitní oblasti. Článek byl zveřejněný v odborném časopise Urbanismus a územní rozvoj a přečíst si jej můžete zde.

Výzkumný tým zároveň oslovil přední odborníky na tuto problematiku v rámci dotazníkového šetření s cílem identifikovat nástroje meziobecní metropolitní spolupráce a jejího právního ukotvení a reflektovat jejich přínosy a limity. Šetření mělo 100 % návratnost a potvrdilo, že metropolitní spolupráce by měla být v rámci regionálního rozvoje podporována aktivněji.

Na základě výsledků šetření uspořádal výzkumný tým v květnu 2021 workshop s odborníky a aplikačními garanty. Výzkumný tým vymezil čtyři nejdůležitější možné nástroje, které by zefektivnily dosavadní metropolitní spolupráci v BMO. Jedná se o metropolitní rozvojový fond, metropolitní strategickou a územní vizi, metropolitní svazek obcí a metropolitní rozvojovou agenturu. Odborníci se shodli, že dalším postupem směřujícím k institucionalizaci Brněnské metropolitní oblasti by bylo rozvíjení metropolitní spolupráce na principu metropolitních rozvojových institucí/agentur. Následně účastníci workshopu probírali možné funkce a témata, které by instituce měla ve své gesci. Poté se debata zabývala potenciálními právními formami a financováním takové instituce. Na základě zpětné vazby odborníků vypracuje výzkumný tým příklady konkrétních forem a podoby dané instituce. Všechny tyto aspekty budou probrány na druhém pracovním workshopu, který se bude konat v listopadu.

Hlavním výstupem projektu bude metodika iniciace institucionalizace metropolitní spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti prostřednictvím vzniku metropolitní rozvojové platformy. Závěry projektu nám pomohou se více přiblížit příkladům dobré praxe metropolitního rozvoje a plánování v Západní Evropě.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru