Domů Aktuality Proces aktualizace strategie BMO 21+

Proces aktualizace strategie BMO 21+

Publikováno: 8. prosince 2020

Celý rok 2020 se nesl v duchu aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO 21+, která započala již v polovině roku 2019.  Do procesu jsme zapojili stávající partnery a odborníky, kteří se s námi podíleli na původní strategii a jejím naplňování. A protože se území Brněnské metropolitní oblasti zvětšilo, připojili se do tvorby strategie i noví partneři.

V rámci tvorby strategie fungují odborné pracovní skupiny v oblasti udržitelné mobility, životního prostředí, sociální problematiky a vzdělávání a nově i pracovní skupina horizontální, která se zaměřuje na průřezová koordinační témata spolupráce v BMO. Složení jednotlivých skupin naleznete zde.

Tak jako nás všechny, i tvorbu strategie částečně ovlivnila probíhající pandemie, která zapříčinila několikaměsíční posun v rámci jednání pracovních skupin. Během těchto jednání pracovní skupiny odsouhlasily vizi rozvoje BMO 2030, byly jim představeny analytická východiska ISR BMO 21+ a následně došlo k diskuzi, která vedla k úpravě cílů a opatření naplňujících již dříve odsouhlasená metropolitní témata.

Podnětná diskuze z letních jednání ze strany všech relevantních stakeholderů byla promítnuta do podoby souhrnného Rámce témat, cílů a opatření ISR BMO 21+. Jeho finální podoba byla schválena Řídícím výborem BMO 22. října 2020. Tento dokument dává základ pro další rozpracování opatření a strategických projektů budoucí strategie.

Jak již určitě víte, nová strategie se nezaměřuje pouze na uplatnění nástroje ITI, ale bude řešit rozvoj území Brněnské metropolitní oblasti komplexně bez ohledu na finanční zdroje. Důraz klademe především na metropolitní témata, která vyžadují spolupráci více obcí a mají dopad nejen na město Brno ale i jeho zázemí.  A v neposlední řadě bude strategie obsahovat konkrétní strategické projekty. V průběhu listopadu tohoto roku jsme oslovili jednotlivé aktéry v území k dodatečnému sběru strategických projektů. Z došlých a již dříve sesbíraných a rozpracovaných projektů (z mapové aplikace i z naší interní databáze) dále tvoříme integrovaná řešení s metropolitním přesahem (tedy smysluplné množiny strategických projektů, které se vzájemně doplňují, podmiňují a rozvíjejí).

Další jednání všech pracovních skupin by se mělo uskutečnit začátkem roku 2021. Na těchto jednáních budeme debatovat konkrétní obsah jednotlivých opatření, integrovaných řešení a  strategických projektů.

Celou strategii bychom měli mít hotovou do poloviny roku 2021. Tak si držme palce!

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu iti@brno.cz.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.

Kontaktní údaje

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Máte nějaký nápad, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast?
Nenašli jste, co jste hledali?
Chcete na stáž?
Nastavení cookies Zásady používání souborů cookies