Máme nové vymezení!

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zadalo po domluvě se všemi statutárními městy veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo na základě jednotné metodiky vymezit metropolitní území a aglomerace v ČR (celkem se jedná o vymezení 3 metropolitních oblastí – včetně Brněnské – a 10 aglomerací). Toto vymezení slouží jako podklad pro realizaci regionální politiky prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a nadále bude důležité pro tvorbu a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a pro využívání územního nástroje integrovaných územních investic (ITI). Pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního operátora a zohledněny i další charakteristiky vazeb v území (např. dojížďka).

Brněnská metropolitní oblast je na základě tohoto vymezení tvořena celkem 184 obcemi včetně Brna a žije zde cca 700 tisíc obyvatel (60 % Jihomoravského kraje). Území metropolitní oblasti má rozlohu 1 978 km2. BMO je příkladem území s jedním dominantním jádrem – Brnem, ve kterém žije více než polovina populace metropolitní oblasti.

Podrobnou mapu naleznete v pdf zde.

Nové vymezení BMO nahrazuje vymezení území z roku 2013. Oproti předchozímu vymezení došlo k navýšení počtu obcí a tím i obyvatel žijících v BMO. Podstatnou změnou je zařazení větších měst v severní a východní části oblasti – Blanska, Bučovic, Rousínova a Vyškova. Základní rozdíly vymezení BMO naleznete v tabulce níže.

Období 2014-2020 2021+
Počet obcí 167 184
Počet obyvatel ( stav k 2018) 624 773 696 413
Rozloha 1 712 km2 1 978 km2

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru