Máme nové vymezení!

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zadalo po domluvě se všemi statutárními městy veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo na základě jednotné metodiky vymezit metropolitní území a aglomerace v ČR (celkem se jedná o vymezení třech metropolitních oblastí a 10 aglomerací). Toto vymezení slouží jako podklad pro realizaci regionální politiky prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a nadále bude důležité pro tvorbu a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a pro využívání územního nástroje integrovaných a územních investic (ITI). Území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do práce, škol a dalších cest) a jedná se tedy o funkční území s přirozenými vazbami (tzv. FUA – funkční městská oblast) . Pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního operátora.

Brněnská metropolitní oblast je na základě tohoto vymezení tvořena celkem 184 obcemi včetně Brna a žije zde cca 700 tisíc obyvatel (60 % Jihomoravského kraje). Území metropolitní oblasti má rozlohu 1 978 km2.  BMO je příkladem území s jedním dominantním jádrem – Brnem, ve kterém žije více než polovina populace metropolitní oblasti.

Podrobnou mapu v pdf naleznete zde.

Nové vymezení BMO nahrazuje delimitaci zpracovanou v roce 2013 a používanou pro účely ITI a jiné metropolitní aktivity do současnosti. Oproti předchozímu vymezení došlo k navýšení počtu obcí a zvýšení počtu obyvatel žijících v BMO. Podstatnou změnou je zařazení větších měst v severní a východní části oblasti – Blanska, Bučovic, Rousínova a Vyškova. Základní rozdíly vymezení BMO naleznete v tabulce níže.

Období 2014-2020 2021+
Počet obcí 167 184
Počet obyvatel (stav k 2018) 624 773 696 413
Rozloha 1 750 km2 1 978 km2

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru