Právě probíhá aktualizace některých oblastí programových rámců ISR BMO 21+

Vážení nositelé projektů,

v návaznosti na požadavek MMR otevíráme aktualizaci – doplnění devíti oblastí ve třech operačních programech, kam se mohou přihlásit nové projektové záměry.

Aktualizovány budou tyto oblasti:

  • Sociální bydlení (IROP) – zaměřujeme se na projekty, které zajistí využití sociálních bytů osobami z cílové skupiny a zároveň zajistí sociální práci v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • Veřejná prostranství (IROP) – zaměřujeme se projekty ve významných spádových centrech,
  • Výstavba cyklostezek (IROP) – zaměřujeme se na projekty propojující fragmentované úseky do uceleného systému cyklostezek. Oblast není určena pro realizaci cyklopruhů,
  • Cestovní ruch (IROP),
  • Památky (IROP) – s ohledem na vyčerpanou alokaci nositele BMO budou nové projektové záměry zařazeny po domluvě s MMR do zásobníku projektů s prioritním čerpáním případně uvolněné alokace,
  • Zájmové a neformální vzdělávání (IROP) – s ohledem na vyčerpanou alokaci nositele BMO budou nové projektové záměry zařazeny po domluvě s MMR do zásobníku projektů s prioritním čerpáním případně uvolněné alokace,
  • Rozvoj modrozelené infrastruktury v krajině (OP ŽP),
  • Komplexní systém zadržení a využití dešťové vody (OP ŽP),
  • Služby infrastruktury (OP TAK).

Pro přihlášení projektového záměru jej musíte vyplnit do databáze https://databazeprojektu.brno.cz/ a následně projekt odeslat do agendy BMO. Sběr probíhá od středy 28. února do pátku 15. března 2024 do 12 hod. Na později zadané projekty nebude brán zřetel. Při problémech s registrací nebo systémem kontaktujte pana Zdeňka Dvořáka (tel. 775 401 576). Pokud je již projekt součástí databáze z dřívějška, kontaktujte nás, aby nedošlo k duplicitám projektů v databázi. Zadané projekty není třeba opětovně přihlašovat, je třeba je aktualizovat.

Aby bylo možné projekty zařadit do programového rámce, musí splňovat podmínky výzvy řídicího orgánu.

Zde naleznete odkazy na výzvy řídicích orgánů:

Dalšími důležitými požadavky jsou:

Podané projektové záměry nesmí být v pozitivním stavu v ISKP21+. Pokud se projektové záměry stanou součástí programového rámce, již nemohou žádat o dotaci v individuální výzvě.

V případě dotazů k cyklostezkám a OP ŽP kontaktujte paní Kristínu Ďuratnou, ohledně sociálního bydlení a veřejných prostranství se obraťte na paní Evu Matulovou a dotazy k ostatním aktivitám konzultujte s paní Jitkou Loučnou. Kontakty naleznete zde.

Podané projektové záměry budou projednány na tematických pracovních skupinách v polovině března a konkrétní seznam případných nových projektových záměrů nakonec projedná Řídicí výbor BMO na svém jednání začátkem dubna 2024. První výzvy v aktualizovaných oblastech budou vyhlášeny na jaře 2024. Úspěšné žadatele budeme o zařazení do programových rámců informovat.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru