Otevíráme další programové rámce k aktualizaci

Vážení nositelé projektů,

Řídicí výbor BMO na svém posledním jednání v září 2023 schválil aktualizaci šesti oblastí ve dvou operačních programech, kam se mohou přihlásit nové projektové záměry. Aktualizace v oblasti muzeí již byla zahájena a bližší informace naleznete v předchozí aktualitě. Podmínky sociálního bydlení se aktuálně na úrovni řídicího orgánu IROP revidují, a to jak u individuálních výzev, tak i výzvy č. 38 IROP pro ITI. Se sběrem projektů jsme nuceni počkat, až budou schváleny.

Aktualizovány dále budou tyto oblasti:

  • Infrastrukturu sociálních služeb – výhradně pro projekty podporovaných sociálních služeb z IROP 2021-2027 dle přílohy č. 7 30. výzvy IROP,
  • Bezpečnost v dopravě – zaměřujeme se na větší strategičtější projekty cca nad 20 mil. Kč, v této aktivitě máme k dispozici cca 50 mil. Kč,
  • Telematika – v této aktivitě máme k dispozici cca 60 mil. Kč,
  • Modernizované tramvajové tratě.

Pro přihlášení projektového záměru jej musíte vyplnit do naší databáze https://databazeprojektu.brno.cz/ a následně projekt odeslat do agendy BMO, a to do pátku 10. listopadu 2023, včetně. Na později zadané projekty nebude brán zřetel. Při problémech s registrací nebo systémem kontaktujte pana Zdeňka Dvořáka. Pokud je již projekt součástí databáze z dřívějška, kontaktujte nás, aby nedošlo k duplicitám projektů v databázi.

Aby bylo možné projekty zařadit do programového rámce, musí splňovat podmínky výzvy řídicího orgánu.

Zde naleznete odkazy na výzvy řídicích orgánů:

Dalšími důležitými požadavky jsou strategický metropolitní význam (nezaměřujeme se na projekty lokálního významu), vysoký stupeň připravenosti a návaznost na integrované řešení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+. Podané projektové záměry nesmí být v pozitivním stavu v ISKP21+.

V případě dotazů k bezpečnosti kontaktujte paní Kristínu Ďuratnou, ohledně sociální oblasti se obraťte na paní Evu Matulovou a dotazy k ostatním aktivitám konzultujte s paní Jitkou Loučnou. Kontakty naleznete zde.

Podané projektové záměry budou projednány na tematických pracovních skupinách koncem listopadu a konkrétní seznam nových projektových záměrů nakonec projedná Řídicí výbor BMO na svém jednání 7. prosince 2023. První výzvy v aktualizovaných oblastech budou vyhlášeny na jaře 2024. Úspěšné žadatele budeme o zařazení do programových rámců informovat.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru