Aktualizace programového rámce IROP – muzea

Vážení nositelé projektů,

téměř rok probíhá realizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (dále jen ISR BMO 21+). Během této doby se řada aktivit rozběhla a předložené projekty získaly kladné stanovisko Řídicího výboru BMO o souladu s ISR BMO 21+. Ukázalo se však také, že je třeba některé z aktivit strategie z různých důvodů aktualizovat.

Každá aktivita má schválený seznam projektových záměrů, které jsou uvedeny v programových rámcích pro BMO u jednotlivých operačních programů. První aktivitou, u které otevíráme aktualizaci programového rámce (resp. schváleného seznamu projektů), jsou muzea.  V této aktivitě máme k dispozici pouze 9 943 503 Kč dotace EU (tj. celkové způsobilé výdaje mohou být ve výši max. 14 205 004 Kč).  Aby bylo možné projekty zařadit do programového rámce, musí splňovat podmínky řídicího orgánu IROP, které naleznete zde. Dalšími důležitými požadavky jsou vysoký stupeň připravenosti a návaznost na integrované řešení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+.

Projektové záměry mohou nositelé projektů vyplnit do naší databáze https://databazeprojektu.brno.cz/ do pondělí 30. října 2023, včetně. Na později zadané projekty nebude brán zřetel. Při problémech s registrací nebo systémem kontaktujte pana Zdeňka Dvořáka, tel. č.: 542 172 468.

Projekty budou následně projednány na pracovní skupině ŘV BMO Horizontální, a to 6. listopadu 2023 od 10:00 hodin na zámku Slavkov u Brna v Rubensově sále. Účast nositelů je na jednání pracovní skupiny povinná.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na paní Jitku Loučnou, loucna.jitka@brno.cz, tel. č.: 777 459 063.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru