Metropolitní projekt: Pískovny za humny

Návrh revitalizace pískoven, metropolitní téma studentské soutěže MUNISS, se stal prvním dlouhodobým strategickým metropolitním projektem.  

Studenti Mendelovy a Masarykovy univerzity měli v ročníku 2018/2019 Mezinárodní a meziuniverzitní soutěže MUNISS za úkol se zabývat revitalizací lokality pískoven, která se nachází na jihu Brněnské metropolitní oblasti. V současnosti dochází v území k těžbě, ale studenti svým návrhem řešili horizont následujících desítek let, kdy dojde k vytěžení zásob štěrkopísku a lokalita by se mohla nabídnout občanům. O jaké území se jedná? Oblast na katastru obcí Bratčice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Němčičky, Pohořelice-Smolín, Unkovice, Žabčice a Židlochovice

Studentský návrh přeměnil území pískoven na lokalitu vhodnou k rekreaci s plochami ke koupání a odpočinku. Jak by studenti území změnili? Plochy ke koupání, zeleň, cyklostezky, vinařská naučná stezka a vzpomínka na zaniklou vesnici Koválov ve formě nově postavené rozhledny, která by měla tvar bývalého kostela.  

Podívejte se na jejich vizualizaci níže a přečtěte si více o jejich návrhu zde.

Vizualizace revitalizace areálu pískoven (studentský návrh)

Probíhající těžba v lokalitě pískoven

Projekt jsme následně prezentovali starostům jednotlivých obcí. Všichni se shodli, že myšlenka revitalizace pískoven je velmi zajímavá a pověřili nás dalším rozpracováním projektu.  

Jak jsme dále postupovali? 

  • Zmapovali jsme těžební místa, vlastnické vztahy (viz mapa vlastníků) a plány jednotlivých těžařských společností, jak naložit s územím po skončení těžby; 
  • Navrhli jsme cestu tzv. mokré rekultivace, díky které by vznikly v místech těžby plochy pro rekreaci; 
  • Zmapovali jsme podobně realizované projekty se záměrem najít a sdílet dobrou praxi; 
  • Jednali jsme se starosty a zástupci těžařských firem a společně identifikovali dvě oblasti, které by po skončení těžby mohly být využity pro rekreaci; 
  • Na základě hydrologických studií jsme společně s těžařskou společností LP Minerals identifikovali jednu těžební jámu (viz mapa níže), kterou bychom chtěli tímto směrem revitalizovat; 
  • Na schůzce k probíhající těžbě a po objasnění procesů těžařské praxe jsme zjistili, že plán společnosti počítá s těžbou na dalších 20 let.  

Mapa vlastníků

Těžební jáma LP Minerals vhodná k rekultivaci mokrou cestou

Podrobnější informace o jednotlivých postupech naleznete v závěrečné zprávě.

Projekt rozhodně neusíná na vavřínech, na jeho provedení si budeme ještě muset pár let počkat. Po skončení těžby tak doufejme dojde k realizaci plánu studentů.  

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru