Zeptali jsme se metropolitních lídrů…

Co považujete za největší přínos metropolitní spolupráce?

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
radní města Brna pro územní plánování, bývalý manažer DSO Šlapanicko a metropolitní lídr

Největší přínos vidím ve vytváření smysluplných projektů, které vznikají ve spolupráci mikroregionů s centrálním městem. Obce nyní mají motivaci zakládat dobrovolné svazky a prosazovat své vize, protože metropolitní spolupráce jim umožňuje vzájemnou diskuzi a koordinaci. Pokud by tu taková možnost nebyla a každý by fungoval jen v hranicích svého katastru, zafungovalo by právo silnějšího a všechna pozornost by se soustředila pouze na velké metropole, jako je třeba Brno. A to by bylo samozřejmě špatně. Metropolitní spolupráce se tuto problematiku snaží řešit a řekl bych, že úspěšně.

Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitelka Odboru regionální politiky a metropolitní lídr

Důležitá je spolupráce samotná a konkrétní přínosy pak vidím v realizaci integrovaných strategických projektů, a to i takových, jaké jsem dřív obdivovala v zahraničí. Typově jsou to třeba dopravní terminály, kde kombinujeme železniční, autobusovou a cyklodopravu, a například i parkoviště Park and Ride. Díky finančním prostředkům z nástroje ITI jsme schopni spolupracovat a takové projekty vytvářet.“

Ing. Jan Vitula
starosta Židlochovic, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a metropolitní lídr

Velkou výhodu metropolitní spolupráce vidím v možnosti efektivně získávat prostředky na projekty, které pak mají velkou šanci proměnit se ve skutečnost. Metropolitní spolupráce je navíc po dlouhé době model, který nám umožňuje efektivně komunikovat uvnitř brněnské aglomerace jako celku. Dříve se Brno o obce a města v zázemí příliš nezajímalo. Dnes se pravidelně potkáváme s vedením města a vždy se najde prostor na diskuzi o tématech, která máme v zázemí momentálně k řešení.

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
sociální geograf Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a metropolitní lídr

Hlavním přínosem je podle mě už to, že se začíná mluvit o metropolitních oblastech, a začínáme tak vnímat novou prostorovou jednotku, která ovlivňuje náš život a strategické plánování. Je důležité probouzet a udržovat povědomí o tom, že celá řada třeba i banálních každodenních problémů lidí v Brně a jeho zázemí se odehrává v metropolitním měřítku.“

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru