Výzvy? Některé budou později…

Z důvodu úpravy harmonogramů vyhlášení výzev řídicích orgánu pro ITI byl nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti nucen posunout i vyhlášení svých navazujících výzev. Aktuální harmonogram výzev na rok 2023 je zde ke stažení.

Novinkou programového období 2021-2027 je, že výzvy jsou určeny pouze pro projekty přímo uvedené v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a označené hvězdičkou. V oblastech, kde po vyhlášení prvních výzev zůstanou volné finance, proběhne v létě, popř. na podzim tohoto roku, aktualizace. To znamená, že nositelé budou moci v případě splnění specifických podmínek přidat svůj projekt do strategie a stát se tak oprávněným žadatelem. Více informací Vám poskytne koordinátorka Jitka Loučná, e-mail: loucna.jitka@brno.cz, tel.: 777 459 063.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru