Strategie Brněnské metropolitní oblasti míří do finále

Programové období Evropské unie odstartované v roce 2014 končí a 5 miliard korun, které byly Brněnské metropolitní oblasti (BMO) svěřeny, už zná své využití. Vznikly a vznikají nové terminály, cyklostezky, třídy pro studenty základních a středních škol či významné infrastrukturní projekty, například modernizace autobusového nádraží Zvonařka, prodloužení tramvajové trati do Kampusu anebo Dům pro Julii. Brněnská metropolitní oblast tak končí svou první sedmiletku a připravuje se na další programové období.

Aby mohlo Brno a obce v jeho zázemí využívat nástroj Integrovaných územních investic (ITI) a s ním spojené finance z Evropské unie i v dalších letech, muselo město vytvořit strategii rozvoje regionu. Ta nese název Strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a Brno ji tvoří společně s řadou partnerů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a desítkami starostů a úředníků z Brněnské metropolitní oblasti. Odborníci působí ve čtyřech pracovních skupinách (Udržitelná mobilita, Životní prostředí, Sociální oblast a Horizontální průřezové skupiny), které navazují na priority strategie. Tu město připravuje již od poloviny roku 2019 a 29. června 2021 se konalo společné jednání všech odborných pracovních skupin, během kterého byla představena prefinální verze dokumentu.

Toto společné jednání završilo naši dosavadní spolupráci na tvorbě strategie a všem zapojeným partnerům bych chtěl za jejich aktivitu poděkovat. Na setkání jsme představili analytickou a koncepční část strategie společně s jednotlivými strategickými projekty, které jsou pro město Brno a Brněnskou metropolitní oblast stěžejní. Strategie BMO je unikátní v tom, že obsahuje konkrétní seznam projektů, které budou podporovány skrze nástroj ITI a další evropské i národní finance,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Brněnská metropolitní oblast dostane na svůj rozvoj na příštích sedm let z Evropské unie přibližně 6 miliard korun. Tvorba strategie je komplikovaným procesem, zahrnuje dlouhé přípravy, projednávání, úpravy a připomínkování. Plánuje se na dalších 7 let dopředu, i proto je součástí dokumentu seznam integrovaných řešení a projektů, které se v Brně a v okolních obcích připravují. Dokument by měl být schválen Zastupitelstvem města Brna na podzim 2021 a poté bude přístupný všem na webu metropolitni.brno.cz. Činnost pracovních skupin tím ale nekončí, členové budou nadále zapojeni do hodnocení projektových záměrů a nastavování kritérií dalšího rozvoje metropolitní oblasti.

Spolupráce všech subjektů je ve fázi přípravy a implementace strategie klíčová. Integrovaný nástroj ITI nám pomáhá přemýšlet a plánovat v širších souvislostech a spolupracovat s obcemi v našem okolí. Problémy v oblasti životního prostředí anebo dopravy nekončí na hranicích města Brna, i proto vytváříme strategii metropolitní oblasti a posilujeme dlouhodobou důvěru mezi Brnem a okolními obcemi,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Stručné shrnutí evropských financí v Brněnské metropolitní oblasti od roku 2014:
  • vyhlášeno a ukončeno 73 výzev;
  • podpořeno 125 projektů za 5 miliard korun;
  • 59 projektů již bylo fyzicky realizováno;
  • 52 projektů se v současné době realizuje.
Podpořené projekty v číslech:
  • 31 km cyklostezek;
  • 4 km nových tramvajových a trolejbusových tratí;
  • 10 500 míst v mateřských, základních a středních školách;
  • 133 sociálních bytů;
  • 855 parkovacích míst;
  • 3 přestupní terminály.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru