Řídicí výbor schválil Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+

Poprvé naživo a podruhé v roce 2022 se sešel ke svému zasedání Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti. Tentokrát bylo hlavním tématem jednání především schválení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+.

Nové programové období sice oficiálně začalo 1. ledna 2021, ale stále není schválená Dohoda o partnerství ani finální verze operačních programů. Jejich aktuální verze můžete najít i na našem webu, kde Vás průběžně o postupu informujeme. I přes tyto překážky pokračovaly postupně práce na nové Integrované strategii, které začaly již v červnu 2019 společným jednáním všech členů pracovních skupin. Byla zpracována analytická východiska, společně se všemi stakeholdery jsme se shodli na vizi Brněnské metropolitní oblasti a rozpracovali jednotlivá témata, cíle a opatření Integrované strategie, které navazují na vydefinované potřeby a problémy. Následně probíhal sběr konkrétních projektů, které mají Integrovanou strategii naplňovat.

 

 

 

 

 

 

  Z těchto projektů byla vytvořena specifická integrovaná řešení, která byla představena na setkání tematických pracovních skupin v oblasti udržitelné mobility, životního prostředí, sociální problematiky a vzdělávání a v rámci průřezových horizontálních témat.  Integrovaná řešení jsou novinkou Integrované strategie a hrají v ní důležitou roli. Celkem jich zde najdete více než 60. Integrovaná řešení se zabývají problémy více stran a při jejich plánování a realizaci budou využity principy metropolitní spolupráce a integrovanosti. Právě takové projekty totiž nejvíce posouvají celou metropolitní oblast a jsou v mnoha směrech přínosné pro její obyvatele. Projekty však nebudou podporovány pouze skrze nástroj ITI. Pro strategii počítáme i s dalšími evropskými a národními financemi.

Koncepční část musí být ještě schválena Zastupitelstvem města Brna, předběžný termín schválení Integrované strategie v brněnském zastupitelstvu je 25. května. První výzvy pro projekty by měly být vypsány koncem roku 2022. Pro Brněnskou metropolitní oblast je v tuto chvíli předběžně alokováno asi 7 miliard korun.

Finální verzi ISR BMO 21+ schválenou Řídicím výborem naleznete zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru