Rekordní tři miliardy: Řídicí výbor schválil klíčové projekty v dopravě, vzdělávání a sociálních službách

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti půjdou další miliardy korun. Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti, který tvoří zástupci Brna, Jihomoravského kraje a okolních obcí, se sešel v tomto roce již potřetí a schválil podporu 16 projektů z oblasti dopravy, vzdělávání a sociálních služeb za dosud rekordní částku vztahující se k jednomu zasedání – za tři miliardy korun.

Jedním z nejdůležitějších projektů, který jsme dnes podpořili, je prodloužení tramvajové tratě až na Kamechy. Tisíce lidí se tak dostanou do centra města přímo a nebudou muset cestou do práce a z práce přesedat na autobus. Prodloužení tramvajové trati je jedním ze strategických projektů města Brna a zároveň se jedná o jednu z největších investic do veřejné dopravy v Brně za posledních 60 let. Trať by měla měřit 1,4 kilometru a její část se zahloubí do raženého tunelu o délce 320 metrů. Projektu bude poskytnuta dotace prostřednictvím nástroje ITI neboli integrovaných územních investic  v hodnotě 2,4 miliardy korun. Novou tratí bychom se měli projet v roce 2027,“ upřesnila primátorka města Brna a předsedkyně řídicího výboru BMO Markéta Vaňková.

V oblasti dopravy podpořil řídicí výbor celkem tři projekty. Kromě zmíněného prodloužení tramvajové tratě z Bystrce na Kamechy šlo o nákup osmi nových nízkopodlažních parciálních trolejbusů, které umožní rozšířit bezemisní trolejbusovou dopravu do dalších oblastí bez nutnosti prodlužovat stávající trolejové vedení, a třetí etapu rozvoje inteligentního dopravního systému v Brně, jehož cílem je zvýšit kvalitu a efektivitu řízení dopravního provozu a zajistit preferenci vozidel městské hromadné dopravy.

Další významné projekty byly schváleny v oblasti výstavby nových a rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Brněnské metropolitní oblasti.

Výstavba a rozšíření mateřských škol je pro Brněnskou metropolitní oblast prioritou. Kvůli intenzivní suburbanizaci se s nedostatkem míst ve školkách potýkáme v celé BMO. Do dnešního dne jsme podpořili už 18 těchto projektů, tři v Brně a 15 v zázemí – vše v hodnotě 335 milionů korun. Teď jsme k tomu přidali šest projektů mateřských škol v Brně v hodnotě 125 milionů korun, díky čemuž zvýšíme kapacitu o 313 dětí. Mezi nejvýznamnější plány patří rozšíření mateřské školy při ZŠ Přemyslovo náměstí 1 ve Slatině či výstavba mateřské školy na Šámalově v Židenicích,“ vyjmenoval uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský.

Řídicí výbor dále podpořil tři projekty v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Celková dotace z nástroje integrovaných územních investic činí 57 milionů korun. Mezi podpořené projekty patří například rozmístění přírodních vzdělávacích pointů v areálu Zoo Brno – ty mají umožnit přímý kontakt návštěvníků s přírodou a budou sloužit rodičům, dětem a pedagogům. V plánu je také revitalizace VIDA science centra, kde se vytvoří nové interaktivní expoziční zóny Raketa, Vodní svět, Motorika, Smysly, Farma a zahrada a Profese. Nové exponáty se zaměří na zlepšování smyslových a kognitivních funkcí dětí. Ve Středisku volného času Ivančice zase vzniknou nové prostory pro polytechnické vzdělávání.

Na řídicím výboru získaly podporu i čtyři projekty v oblasti infrastruktury sociálních služeb v hodnotě cca 223 milionů korun. Nového zázemí sociálních služeb se dočká ParaCENTRUM Fenix, které již téměř 20 let poskytuje sociální a zdravotní služby zejména osobám s postižením míchy. Nové centrum poskytne kvalitní zázemí stávajícím službám a umožní navýšit počet klientů organizace. V rámci řešení dojde k pořízení nového objektu v Modřících a jeho rekonstrukci. Oprav se dočká i Centrum služeb pro lidi bez domova v Brně na Bratislavské a v Kuřimi se postaví nový denní stacionář. Posledním podpořeným projektem je vytvoření Centra Společnosti Podané ruce pro osoby ohrožené závislostmi.

V rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ už bylo schváleno 73 projektů v hodnotě 5,5 miliardy korun z celkové alokace 8 miliard. Další výzvy budou vyhlášeny na jaře a budou zaměřeny na infrastrukturu sociálních služeb, sociální bydlení, modrozelenou infrastrukturu a dopravu (cyklostezky, telematiku, bezpečnost dopravy a výstavbu a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů).

Zdroj: Tiskové středisko MMB

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru