Primátoři statutárních měst přijali společnou pozici k budoucnosti integrovaných nástrojů

Primátoři šestadvaceti statutárních měst České republiky 21. března v Pardubicích jednomyslně odsouhlasili společné požadavky na podobu budoucího programového období EU ze strany největších měst. Navázali tak na již dříve podepsanou Brněnskou deklaraci. Výstupem představ je tzv. Poziční dokument statutárních měst České republiky k podobě integrovaných urbánních nástrojů po roce 2020, který obsahuje sedm zásadních principů pro uplatnění integrovaných urbánních nástrojů. Patří mezi ně například vznik jednoho operačního programu pod Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), financování schválených aktivit nejenom ze zdrojů Evropské Unie, ale také z národních dotací a vymezení urbánních území na základě jednotné metodiky MMR.

„Rádi bychom také přesněji vydefinovali strategie a zakomponovali některé klíčové strategické projekty přímo do těchto dokumentů tak, aby tyto projekty byly už dopředu odsouhlaseny budoucími řídicími orgány,“ říká primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Pozice statutárních měst se v následujících dnech stane součástí vznikající pozice Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). „Důležité je, že všech šestadvacet statutárních měst se svým podpisem shodlo na sedmi zmíněných principech vytvořených v konzultaci s MMR tak, abychom dále postupovali ve shodě a v souladu s tím, co bude MMR v budoucnu vyjednávat na půdě Evropské komise,“ dodává primátor Karlových Varů a místopředseda SMO ČR Petr Kulhánek.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru