Prezentace finálních výstupů soutěžních projektů na Řídicím výboru ITI

Druhé kolo pilotního ročníku soutěže bylo ukončeno 17. května, kdy studenti dvou finálových týmů odevzdali své soutěžní práce. Při příležitosti jednání Řídicího výboru ITI, které se konalo 23. května, studenti dvou finálových týmů představili hlavní výstupy svých soutěžních prací.

Jako první projekt představila studentka Mendelovy univerzity, která členy Řídicího výboru seznámila s projektem na Klikotoče – průvodce centrem města Brna. Druhý projekt zaměřený na Tree office byl odprezentován studentkou Mendelovy univerzity společně se studentem architektury.

V průběhu června proběhne vyhlášení vítězného týmu, který bude finančně odměněn.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru