Před 100 lety vzniklo Velké Brno … a jak to bude dál?

Přesně před 100 lety vzniklo Velké Brno, 16. dubna 1919 bylo k historickému jádru Brna připojeno 23 obcí včetně dvou měst – Králova Pole a Husovic. Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji města ve 20. a 30. letech 20. století.

Na začátku 19. století bylo město Brno rostoucí průmyslové centrum, do kterého přicházelo stále nové obyvatelstvo. Po připojení se stalo město Brno druhým největším městem nové Československé republiky. Rozloha města se sedmkrát zvětšila (viz přiložený obrázek) a počet obyvatel vzrostl o polovinu na cca 220 tisíc obyvatel.

Vytvoření Velkého Brna mělo značný vliv na rozvoj dopravní infrastruktury, ale taktéž kanalizační, vodovodní a elektrické sítě. Tak velké rozšíření jako v roce 1919 Brno již nezažilo, obce se postupně přidávaly až do roku 1980, kdy se připojil Útěchov. Odtrhnout se naopak chtěli obyvatelé Dolních Heršpic a Přízřenic. Referendum v roce 2010 bylo neplatné, protože zde nepřišlo hlasovat dost voličů.

Zdroj: Česká televize

                                                                                                                                      Zdroj: Česká televize  

Dnes žije ve 29 brněnských městských částech téměř 400 tisíc lidí, Brno neplánuje další rozšíření, nicméně se všemi okolními obcemi spolupracuje v rámci Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Na základě dotazníku z roku 2017, který byl zaslán 166 starostkám a starostům z BMO, byla hledána i odpověď na otázku o možnosti případného sloučení jejich obce s Brnem. Dotazníkové šetření proběhlo pod záštitou tehdejšího primátora města Brna a zabývalo se možnostmi a potenciálem dlouhodobé spolupráce v rámci metropolitní oblasti. Bylo zjištěno, že většina obcí vyjádřila svůj nesouhlas k přistoupení na diskusi o možnosti případného sloučení obce s jinou obcí a vytvoření jednoho samosprávného celku. Pouze 8 % obcí by bylo ochotno sloučit se s jinou obcí. Další rozšíření Velkého Brna se tedy neplánuje, obce nicméně v rámci dotazníku uvedly, že v metropolitní spolupráci vidí smysl do budoucna a chtějí se do ní aktivně zapojit. Před městem Brnem a jeho zázemím tak leží významný úkol – co nejvíce využít výstupy z  dotazníku a pracovat na společných tématech, která zlepší život všem obyvatelům v  Brněnské metropolitní oblasti.

Příběh Velkého Brna si můžete prohlédnout v mapové aplikaci, která zachycuje podobu města před a po rozšíření v roce 1919 včetně interaktivních prvků. Samozřejmě v ní nechybí také zmínka o Brněnské metropolitní oblasti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru