Pískovny za humny, jak pokračuje projekt revitalizace pískoven na jihu BMO?

Pískovny za humny, metropolitní téma studentské soutěže MUNISS +, je stále aktuálním projektem, který se snažíme nadále rozvíjet.  

Studenti Mendelovy a Masarykovy univerzity měli v ročníku 2018/2019 Mezinárodní a meziuniverzitní soutěže MUNISS za úkol se zabývat revitalizací lokality pískoven, která se nachází převážně na území SO ORP Židlochovice. V současnosti dochází v území k těžbě, ale studenti svým návrhem řešili horizont následujících desítek let, kdy dojde k vytěžení zásob štěrkopísku a lokalita by se mohla nabídnout občanům. Studentský návrh přeměnil území pískoven na lokalitu vhodnou k rekreaci s plochami ke koupání a odpočinku. Více informací najdete v brožurce, kterou vytvořili.

Výsledky studentů a jejich prací byly prezentovány starostům jednotlivých obcí, jejichž území se nachází v lokalitě pískoven, Řídicímu výboru BMO a dalším relevantním stakeholderům. Všichni se shodli, že myšlenka revitalizace pískoven může být dlouhodobým strategickým projektem s výrazným metropolitním charakterem, a pověřili nás jeho dalším rozpracováním.  

V průběhu letošního června jsme uspořádali již druhé setkání se starosty obcí, jejichž území se nachází v lokalitě pískoven (Bratčice, Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Smolín, Unkovice, Žabčice a Židlochovice). Během setkání jsme projednávali aktuální situaci (přehled těžebních míst, rekultivačních plánů jednotlivých těžařských společností, komunikaci se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí) a zároveň debatovali nad postupem a kroky, které je nutné dále splnit.

A co nás tedy čeká v následujících měsících? 

  • Mapování podobných realizovaných projektů se záměrem najít a sdílet dobrou praxi;
  • Komunikace s orgány státní správy a příslušnými organizacemi s cílem získat přístup k aktuální dostupné dokumentaci k území, zejména hydrologickým studiím;
  • Průzkum majetkoprávních vztahů v území.

Projekt revitalizace pískoven je dlouhodobým projektem metropolitní oblasti, jehož očekáváný výsledek by měl propojit rekultivaci krajiny s vytvořením rekreačního zázemí. O dalším průběhu projektu Vás budeme informovat.

 

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru