O metropolitní problematice v EurActiv.cz

Jak směřovat evropské dotace tam, kde jsou skutečně potřeba? 

Na tuto otázku se snaží odpovědět článek z portálu EurActiv.cz, který popisuje výhody čerpání financí prostřednictvím integrovaných nástrojů.

V článku si přečtete informace ohledně integrovaných projektů, plánů rozvoje metropolitních území či výhodách a výzvách integrovaných územních nástrojů. A nahlédnete taktéž do budoucnosti a plánování dalšího programového období.

Zhodnotit integrované nástroje a metropolitní problematiku měli i jednotliví manažeři vybraných metropolitních oblastí a aglomerací v České republice.

Jaký je pohled Brněnské metropolitní oblasti (BMO) a jak u nás chápeme metropolitní problematiku a integrovanost? Krátká ukázka z rozhovoru se zástupcem BMO níže:

Územní integrovanost vyzdvihuje projekty, které mají dopad nejen na území jedné obce, ale mají vliv na celou metropolitní oblast. Věcná integrovanost se zaměřuje na komplexní projekty, ve kterých propojujeme několik dílčích systémů do jednoho. Neplýtváme tak zdroji a nedochází k vytváření duplicit, vše probíhá na základě důkladné analýzy území. Finanční integrovanost nám umožňuje čerpat zdroje z různých operačních programů. Organizační integrovanost vyzdvihuje spolupráci, která probíhá především na partnerském principu a důkladné komunikace města Brna s okolními obcemi,“ vysvětlil vedoucí oddělení řízení nástroje ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna Petr Šašinka.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru