Nová strategie rozvoje BMO 21+ se blíží do finále!

Proces aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ (ISR BMO 21+), který jsme započali v polovině roku 2019, se chýlí ke zdárnému konci. I přes složitou pandemickou situaci proběhla na přelomu února a března samostatná jednání všech čtyřech odborných pracovních skupin, kde jsme diskutovali finální podobu opatření a konkrétních integrovaných řešení tvořených jednotlivými strategickými projekty (prezentace z PS naleznete zde).

Integrovaná řešení budou ve strategii přímo uvedeny. V průběhu dubna zapracujeme veškeré podněty z jednání PS, verifikujeme jednotlivá integrovaná řešení a na polovinu května svoláme jednání ŘV BMO k projednání prefinální verze ISR BMO 21+ (analytická část, strategická část tvořená opatřeními a integrovanými řešeními). Poté případné podněty členů ŘV BMO opět zapracujeme a rádi bychom ještě před prázdninami svolali tentokrát už společné závěrečné jednání všech PS k představení finální podoby strategické části ISR BMO 21+ a interaktivní formou provedeme prioritizaci integrovaných řešení.

V létě potom dopracujeme veškeré další technické náležitosti strategie a na podzim 2021 bychom rádi kompletní verzi strategie postupně projednali na ŘV BMO a zastupitelstvu města Brna. Po schválení v zastupitelstvu předložíme strategii k hodnocení na dotčená ministerstva. Tam by měl být dokument schválen v průběhu jara 2022. Poté nám již nebude nic bránit začít strategii BMO konkrétními projekty naplňovat.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru