Metropolitní spolupráce má budoucnost, vzkazují jednohlasně všichni primátoři

20. srpna 2020 byla během zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR slavnostně představena Deklarace, která definuje základní požadavky k budoucnosti a institucionalizaci metropolitní spolupráce v České republice. Deklarace podepsaná primátory všech sedmadvaceti statutárních měst ČR se nám nyní vrátila do Brna. Primátoři tak vyslali národní úrovni jasný signál k aktivnímu prosazování myšlenky rozvoje spolupráce největších českých měst a jejich přirozeného zázemí.

Statutární města jakožto centra metropolitních oblastí a aglomerací definovaných Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ reprezentujících dvě třetiny obyvatelstva ČR se shodla, že je třeba více podporovat metropolitní rovinu a zapojovat města do přípravy dalšího programového období EU 2021-2027. Celkem největší aglomerace usilují minimálně o 8 % veškerých prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v období 2021-2027 a jejich cílem je vyjednat co nejlepší podmínky při čerpání těchto zdrojů s využitím nástroje Integrovaných územních investic (ITI). Města ale nechtějí metropolitní spolupráci podmiňovat pouze evropskými zdroji. Ministerstvo vnitra proto v návaznosti na Deklaraci zřídilo Pracovní skupinu pro metropolitní oblasti a aglomerace, která se má zabývat potenciálem rozvoje metropolitní spolupráce v ČR v kontextu systému veřejné správy ČR. Úvodní jednání pracovní skupiny se uskutečnilo ve čtvrtek 21. ledna 2021.

Požadavky nastíněné v deklaraci proto nejsou jen „prázdnými body“ na papíře, ale konkrétní poptávkou statutárních měst, což Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR a další aktéři vnímají jako silný mandát z území, na jehož základě aktualizují svoji agendu. Deklarace tak výrazně posouvá probíhající odbornou i politickou debatu k relevantnosti metropolitní spolupráce v České republice. Podepsanou deklaraci všemi primátory statutárních ČR měst najdete zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru