Domů Aktuality Marie Zezůlková o začátcích metropolitní spolupráce a inspiraci ze zahraničí

Marie Zezůlková o začátcích metropolitní spolupráce a inspiraci ze zahraničí

Publikováno: 22. července 2020

Marie Zezůlková v současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kam ji přivedly bohaté zkušenosti s metropolitním plánováním a spoluprací. V minulosti působila v tehdejším Útvaru hlavního architekta nebo jako vedoucí Kanceláře strategie města Brna. Díky bohatým zkušenostem ze zahraničí pomohla zahájit metropolitní spolupráci a na tyto začátky zavzpomínala v rozhovoru.

Vy jste stála u samotného začátku metropolitní spolupráce v rámci Brna a jeho zázemí. Jaká byla tehdy vaše role v procesu formování Brněnské metropolitní oblasti?

Pro město jsem začala pracovat v roce 1996 v Útvaru hlavního architekta, kde bylo mým úkolem nastartovat strategické plánování v Brně. Tou dobou totiž bylo v Brně jen územní plánování, ale strategické ne, a teprve po mém příchodu jsme začali i první metropolitní spolupráci. Došlo k tomu tak, že už při schvalování strategie města se ozývaly ohlasy, že strategie takového velkého města se přece musí dělat v kontextu daleko širší metropolitní oblasti, ne v rámci administrativních hranic. A to byl impuls k tomu, abychom vstoupili do jednání s kolegy na Jihomoravském kraji. Byli jsme tehdy úplně první v republice, kdo udělal územní studii aglomeračních vazeb, a pracovali jsme i na dalších strategických dokumentech. Podařilo se nám poté navázat spolupráci s dalšími evropskými městy, která se snažila ve spolupráci s Evropskou komisí obhajovat důraz podpory města díky tomu jsem byla de facto u zrodu integrovaného nástroje ITI a metropolitní spolupráce jako takové.

Řekla byste, že Brněnská metropolitní oblast by bez vás nevznikla?

Mám takový pocit, že brněnská metropolitní spolupráce je moje dítě, a myslím si, že jsem s tím začala jako první v republice. Hodně tehdy pomohly moje zahraniční kontakty, protože díky nim jsme se s Brnem dostali ke spolupráci na evropském projektu Joining forces nebo do sítě měst Eurocities a mohli jsme se inspirovat tím, jak fungují města v zahraničí. Pomohlo nám to hnát metropolitní problematiku dopředu a později se v této oblasti stát influencery. Zároveň by ale nic nefungovalo tak, jak to funguje teď, kdybych neměla kontinuální politickou podporu, kterou mi za mého působení poskytovali páni primátoři Duchoň, Svoboda, Onderka i Vokřál.

Takže můžeme říct, že metropolitní spolupráce byla novinkou, kterou jste k nám dovezla ze zahraničí. Jak vypadaly začátky metropolitní spolupráce v praxi?

Na začátku metropolitní spolupráce bylo nejdůležitější změnit nastavené vnímání rolí Brna jako jádrového města a obcí v zázemí. Na zahraničních školách jsme se učili, že město nefunguje jen v rámci svých administrativních hranic, ale v rámci většího organického celku, kterému se v angličtině říká functional urban area. Tehdy jsem se ale setkala s hroznou uzavřeností a přístupem „každý sám pro sebe“. Pamatuju si, že když jsme poprvé pozvali zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností ke společnému jednání s Brnem na projektu Joining forces, přijeli jen proto, že projekt byl pod hlavičkou EU, a celou dobu se obávali, že budeme chtít, aby se stali součástí Brna.

Když se teď ohlédnete dozadu až k samotným začátkům Brněnské metropolitní oblasti, jaké jsou podle vás největší přínosy metropolitní spolupráce?

Spolupráce samotná. Jsme sice stále ve fázi, kdy se to stále učíme, ale díky nástroji ITI a s tím spojenými finančními prostředky jsme schopni spolupracovat a přemýšlet nad integrovanými, strategickými projekty. Brno hrálo na začátku iniciační roli, analyzovalo území, ptalo se starostů pomocí dotazníkového šetření a postupně převzalo roli lídra metropolitní spolupráce s partnery v zázemí, s nimiž teď navenek vystupuje jednotně. Konkrétní přínosy pak vidím v realizaci projektů dopravní infrastruktury a tvorbě integrovaných projektů, kde zkombinujeme železniční terminál, cykloinfrastrukturu a například i park and ride. To je něco, co jsem kdysi obdivovala v zahraničí. Důležité jsou samozřejmě i projekty z oblasti životního prostředí a energetiky a pro celou republiku jsme také zářným příkladem oblasti, kde funguje podpora vědy, výzkumu a inovací.

Takže už se pomalu dostáváme do budoucnosti. Jak vy teď vidíte svou budoucnost v rámci metropolitní spolupráce? Jaké aktivity vás čekají?

Já jsem teď ředitelkou Odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj a snažím se to, co jsem se o metropolitní spolupráci naučila v zahraničí a doma na Moravě, předávat na celostátní úrovni. Dokonce se mi teď na ministerstvu stává, že přichází zástupci krajů a ptají se, co mají dělat, aby jim metropolitní spolupráce fungovala, a já uvádím Brněnskou metropolitní oblast jako příklad. Říkám jim, že musí mít společnou vizi a že jedině díky spolupráci všech stakeholderů vznikají nejlepší projekty, které potom posouvají celou metropoli mílovými kroky vpřed. V České republice je pořád hodně míst, kde je třeba lidem ukázat, že nejsou solitéři, kteří si dělají vizi sami pro sebe, ale že musí fungovat v kontextu celé metropole.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.

Kontaktní údaje

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Máte nějaký nápad, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast?
Nenašli jste, co jste hledali?
Chcete na stáž?
Nastavení cookies Zásady používání souborů cookies