Mapa využití půdy Brněnské metropolitní oblasti

Společně s kolegy z Oddělení dat, analýz a evaluací MMB jsme vytvořili mapu využití půdy Brněnské metropolitní oblasti a datovou sadu zveřejnili i na webu data.brno.cz.

Mapa využití půdy vznikla ze zpracovaných dat získaných na základě pořízeného snímku družice Sentinel-2. Družice získává optické snímky s vysokým prostorovým rozlišením (10-60m), které se dále využívají pro poskytování informací v oblasti zemědělství, mapování krajinného pokryvu, či zjišťování kvality vody aj.

Území Brněnské metropolitní oblasti je poměrně geograficky členité a to se odráží i v jejím půdním pokryvu. V celé metropolitní oblasti převažuje orná půda (část Dyjsko-Svrateckého úvalu). V její severní a severozápadní část najdeme převážně lesy (CHKO Moravský kras) a souvislé zalesněné území se rovněž nachází na jihovýchodě v oblasti Ždánického lesa. V jižní části metropolitní oblasti převažují nížiny a s nimi spojené zastoupení orné půdy a křovin. Na jihovýchodě taktéž najedeme dvě největší vodní plochy v Brněské metropolitní oblasti – Starý rybník a Vrkoč. Tou největší vodní plochou s 259 hektary je ale Brněnská přehrada. Naopak největší lom se nachází u vesnice Mokrá-Horákov na sevozápadě BMO.

Orná půda tvoří polovinu území BMO (cca 49,7 %). Za ní následuje kategorie lesů (29,2 %) a městká a obecní zástavba, která pokrývá cca 15,5 %. Křoviny pokrývají 3,9 % BMO, za ní následuje travní porost s 1 % a vodní plochy s 0,6 %. Naopak území s nejmenší plochou patří dolům a lomům – pokrývají 0,1 % celé metropolitní oblasti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru