Kniha „Budoucnost metropolitní spolupráce“ odhaluje klíčový prvek pro úspěšný rozvoj metropolitních oblastí v ČR: metropolitní svazek

Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v České republice? Co tato rovina spolupráce přináší? Lze její postavení posílit a zefektivnit? Odpovědi na tyto otázky ukrývá kniha, která představuje výsledky výzkumného projektu METROSPOL, realizovaného v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR. Publikace je důležitým pramenem znalostí pro všechny, kteří se zajímají o rozvoj metropolitních oblastí v České republice, a ukazuje, jakým směrem se může metropolitní spolupráce v České republice dále ubírat.  

Kniha Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: rozvoj, správa, řízení má potenciál změnit způsob, jakým se metropolitní spolupráce v České republice organizuje a koordinuje. Metropolitní oblasti hrají klíčovou roli v hospodářském růstu a rozvoji země. Koncentruje se v nich výzkum, inovace, technologie a významný lidský potenciál. Přestože v těchto oblastech žije zhruba 70 % obyvatel České republiky a přispívají více než 70 % k celkovému HDP země, metropolitní spolupráci dosud chybí právní legitimita. Nachází se tak v šedé zóně. 

Metropolitní spolupráce: jak ji posílit a zefektivnit

Kniha proto představuje Metodiku institucionalizace metropolitní spolupráce. Metodika je univerzální pro všechny funkční regiony v ČR a popisuje institut tzv. metropolitního svazku, jenž dosud českých podmínkách neexistuje. Metropolitní svazek by měl mít za cíl řešit vybrané výzvy a problémy na úrovni přirozených funkčních regionů. Metodika navrhuje krátkodobou a dlouhodobou variantu vzniku metropolitního svazku. Krátkodobou variantu lze provést bez nutnosti legislativních změn, zatímco ta dlouhodobá vyžaduje změny zákonů či zavedení zcela nového zákona. 

Metropolitní svazek by rozšířil stávající možnosti meziobecní spolupráce čistě pro území metropolitních oblastí, kde dosud takový nástroj chybí (návrh je evolucí, nikoli revolucí), navíc by šlo o dobrovolnou možnost k využití. Tento svazek by byl specifickou právnickou osobou a jeho součástí by byly obce metropolitní oblasti, jádrové město a příslušný kraj. Metropolitní svazek by měl své řídicí a koordinační orgány, předsedu a za úkol mj. strategický rozvoj metropolitní oblasti. Kromě toho by analyzoval dané území, vytvářel a koordinoval metropolitní projekty a v případě zájmu poskytoval další podporu jednotlivým obcím. Podobné instituce fungují běžně i v jiných evropských zemích.  

V publikaci, která vychází z výsledů projektu METROSPOL, se dále dozvíte, že: 

  • metropolitní spolupráce je v České republice žádoucí, neboť umožňuje řešit vybrané výzvy a problémy na úrovni přirozených funkčních regionů; 
  • motivace obcí k metropolitní spolupráci je vysoká; 
  • institucionalizace metropolitní spolupráce může přinést řadu výhod, jako jsou například zvýšená efektivita strategického plánování a efektivnost veřejné správy, zlepšení kvality života obyvatel nebo větší konkurenceschopnost regionu. 

Kniha Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: rozvoj, správa, řízení je určena pro širokou odbornou veřejnost, včetně představitelů obcí, regionálních samospráv i ústředních orgánů veřejné správy, odborníků z oblasti regionálního rozvoje a veřejné politiky a správy, a také pro studenty. Kniha je volně dostupná v elektronické i tištěné podobě. Najdete ji zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru