Klíčové dokumenty pro rozvoj BMO jsou schváleny!

Dopravní stavby přestupními terminály počínaje a cyklostezkami konče, rekonstrukce škol i památek, objekty pro sociální služby a zdravotnictví, parky a zeleň. To vše může vzniknout a proběhnout díky Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. Její programové rámce schválili 30. srpna členové Řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti a 6. září také zastupitelé města Brna. 

Zastupitelstvo města Brna a Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti projednali a schválili dokument Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+  už v průběhu jara. Obsahuje mimo jiné seznamy konkrétních projektů a integrovaných řešení města Brna a jeho přirozeného zázemí. Tím se završil více než tři roky trvající partnerský proces přípravy strategie. Dokument byl následně hodnocen a k 30. srpnu schválen na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tímto je oficiálně proces zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti zakončen a přicházíme do fáze implementace. S ní souvisí i schválení programových rámců. Jedná se o technické šablony obsahující shrnující informace o podporovatelných aktivitách strategie relevantních operačních programů, včetně souhrnných hodnot financí a indikátorů. Programové rámce obsahují také seznamy projektů, které vycházejí ze schválené strategie, u nichž se předpokládá financování prostřednictvím nástroje ITI (jde tedy o podmnožinu všech projektů uvedených ve strategii).

„Pro Brněnskou metropolitní oblast (BMO) jsme v programovém období 2021–2027 vyjednali částku osm miliard korun. To je o tři miliardy více než pro předchozí programové období. Nyní bylo nutné dle požadavku z národní úrovně schválit i takzvané programové rámce. Ty obsahují předběžné seznamy projektů, financované z ITI. Jedná se například o revitalizaci Holáseckých jezer, prodloužení tramvajové trati Merhautova–Lesná, přeměnu bývalé káznice na Kreativní centrum Brno nebo navyšování kapacit mateřských škol. Celkem se jedná o cca 130 projektů z Brna a jeho zázemí,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Hlasování Zastupitelstva města Brna

Schválení programových rámců Řídicím výborem Brněnské metropolitní oblasti a Zastupitelstvem města Brna je stejně jako v případě dřívějšího schválení celé strategie nutnou podmínkou pro postoupení této části strategie k hodnocení jednotlivým řídicím orgánům operačních programů. Po jejich hodnocení předpokládáme vyhlašování prvních výzev pro nástroj ITI v Brněnské metropolitní oblasti. „Během realizace bude strategie moci být aktualizována jak po věcné, tak i finanční stránce. Předpokládáme, že po proběhnutí prvních výzev se seznam strategických projektů upraví, abychom byli při čerpání dotací co nejúspěšnější,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Zasedání Řídicího výboru BMO

Schválenou Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti najdete pod tímto linkem, vč. příloh.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru