Klášter Rosa Coeli se dočká komplexní obnovy

Pokud hledáte jedinečný historický a kulturní zážitek, vydejte se na návštěvu zříceniny kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Původně domov řádu premonstrátek je dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek v regionu. Gotický styl se dochoval v ruinách kostela, klášterních budovách a opevnění a vytvořil z Rosy Coeli fascinují magické místo. Pro svou jedinečnou atmosféru je areál využíván filmovými štáby a pro různé kulturní akce. Klášter se dočká komplexní obnovy díky integrovanému řešení, které se zaměří na revitalizaci historických částí památky, zatraktivnění jeho okolí a propojení s novou cyklotrasou. 

Čtyři propojené projekty  

Přestože je areál jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v Brněnské metropolitní oblasti, jeho potenciál zdaleka není využit: některé jeho části jsou ve špatném stavu a chybí zde zázemí pro turisty. Integrované řešení propojuje čtyři na sebe navazující projekty.  

Foto: Klášter Rosa Coeli

Foto: Rajská zahrada, Klášter Rosa Coeli

Jeho první část se zaměří na revitalizaci vybraných částí památky, které jsou nyní v nevyhovujícím technickém stavu. Dojde k obnově vnitřních prostor kostela, kaple či rajského dvora. Součástí projektu bude i nová expozice pro návštěvníky zaměřená na dějiny areálu, zajištěný bude i bezbariérový přístup v přízemí kláštera. Kromě toho zde budou probíhat restaurátorské práce a archeologický průzkum s cílem zjistit více informací o stavu a historii unikátní stavby. 

Druhá část integrovaného řešení si klade za cíl zatraktivnění okolí kláštera. Pro návštěvníky bude vybudováno nové infocentrum a chybějící sociální zázemí. Infocentrum nahradí provizorní dřevěný stánek a poskytne zázemí pro průvodce a návštěvníky. Třetí částí je revitalizace a zpřístupnění přilehlé zahrady, která je v současnosti uzavřená. Vysází se zde nové stromy a keře a pořídí se kvalitní mobiliář, tak aby zahrada sloužila jako místo pro relaxaci a odpočinek. 

Posledním důležitým prvkem integrovaného řešení je propojení Ivančic a Dolních Kounic prostřednictvím cyklostezky. Cyklostezka v délce 15 kilometrů umožní napojení na mezinárodní cyklostezku Greenway mezi Krakovem a Vídní a naváže na přestupní terminál v Ivančicích, který zase spojuje město s metropolí Brnem. Projekty zvýší rozvoj a dostupnost oblasti jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky z Brna a okolí.   

Pomocí nástroje ITI se na celé integrované řešení podařilo získat finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj, a to v oblastech obnovy a udržení kulturního dědictví (obnova kláštera), rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch (infocentrum), rozvoje modro-zelené infrastruktury (revitalizace zahrady) a výstavby cyklostezek. Všechny práce by měly být hotové do roku 2025. Zároveň nás těší, že integrované řešení bylo zapsáno na seznam strategických projektů programu IROP, čímž se mu dostane pozornosti i na evropské úrovni. 

Vizualizace: Jižní zahrada kláštera Rosa Coeli

Rozvoj Dolních Kounic  

Integrované řešení přispěje k rozvoji města Dolní Kounice jako turistické destinace. Díky obnově kláštera a vybudování nové cyklostezky se město stane atraktivnějším pro návštěvníky z celé metropolitní oblasti. Turisté budou mít možnost poznat jedinečnou atmosféru kláštera Rosa Coeli a užít si pohodlí a komfort moderního zázemí. Zároveň se zlepší dostupnost města pro místní i turisty. Návštěvníci stráví v Dolních Kounicích více času a podpoří lokální podnikatele. Město se tak stane ještě lákavějším místem pro život i podnikání. 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru