Jak se mění názory obcí BMO na metropolitní spolupráci?

Starostky a starostové obcí Brněnské metropolitní oblasti (BMO) se již třikrát zapojili do dotazníkového šetření, které se zabývalo potenciály metropolitní spolupráce. Šetření probíhala v letech 2017, 2020 a 2023. Abychom ukázali, jak se během let názory jednotlivých obcí mění, nebo naopak zůstávají stejné, vytvořili jsme pro vás storymapu.

Díky ní si tak můžete prohlédnout, jak se zvýšilo povědomí obcí o BMO či nástroji integrovaných územních investic (ITI). Také se dozvíte, že obce trvale podporují společné řešení strategických a územních témat a nejdůležitějším z nich je pro ně téma lokální dostupnosti. Neustále se taktéž zvyšuje ochota obcí spolupracovat na metropolitní úrovni. Dle starostek a starostů je pro dlouhodobé udržení této spolupráce zásadní povědomí o jejích přínosech či aktivní přístup obcí. Pravidelně se také ukazuje, že externí finanční prostředky nehrají nejzásadnější roli.

Starostky a starostové obcí BMO se v průběhu let vyjadřují i k možnosti založení veřejného subjektu, který by se zabýval metropolitní spoluprací. V kontextu Česka je toto téma stále živé a nové, neboť velká část obcí stále ještě nemá jednoznačný názor na to, zda tento subjekt podporovat. Problematika financování takového subjektu se však u obcí setkává s čím dál menším odporem a obce ukazují svou ochotu přispívat na subjekt, který by řešil vybraná metropolitní témata. Pomocí storymapy tak můžete prozkoumat názory obcí v jednotlivých letech na tato stále aktuální témata.

Odkaz na storymapu skrz obrázek.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru