Jak řešíme v Brněnské metropolitní oblasti mobilitu? I to zaznělo na Světovém městském fóru

26.-30. června 2022 se pod záštitou Organizace spojených národů konalo v polských Katowicích Světové městské fórum. Světové městské fórum je konferencí zabývající se problematikou měst a výzev, kterým čelí. Na semináři s názvem „Jak mohou partnerství mezi městy a venkovem podporovat zelenou transformaci Evropy?“ jsme prezentovali náš přístup a projekty v oblasti mobility.  

Světové městské fórum má již dvacetiletou tradici a jedná se o prestižní akci, které se zúčastnilo cca 20 tisíc zástupů lokálních, regionálních a národních samospráv a odborníků v oblasti městského plánování. V rámci této pětidenní akce se konalo velké množství odborných workshopů, panelových diskusí, přednášek a tematických seminářů. Tématem tohoto ročníku byla transformace měst směrem k zajištění lepší a udržitelnější budoucnosti.   

Seminář Jak může partnerství mezi městy a venkovem podporovat zelenou transformaci Evropy?“ byl pořádán sítí Eurocities, která sdružuje evropská města. Seminář se zaměřoval na rozvoj partnerství mezi městy a venkovem v rámci metropolitních oblastí. Během akce byly představy tři přístupy různých metropolitních oblastí směrem k podpoře mobility, energetiky a potravinové soběstačnosti mezi městem a venkovem. Prezentace Brněnské metropolitní oblasti se zaměřila na představení strategie a projektů v oblasti dopravy. Prezentovali jsme závěry analýzy dopravního chování Brněnské metropolitní oblasti, cíle a opatření v oblasti dopravy v rámci nové Strategie BMO 21+ s důrazem na uplatnění integrovaného přístupu v celkem 14 integrovaných řešeních, které v tématu mobility máme. Zároveň jsme představili již podpořené projekty v oblasti mobility během období 2014-2020. Celkem jsme podpořili 36 projektů v hodnotě 80 milionů EUR (2 miliardy Kč).  

Jedná se například o: 

  • Přestupní terminál v Židlochovicích; 
  • Síť cyklostezek na Šlapanicku; 
  • Rozšíření tramvajové trati do Kampusu; 
  • Dopravní řešení v oblasti nové čtvrti Trnitá (tramvajová trať Plotní a modernizace autobusového nádraží Zvonařka).  

Cílem všech projektů je podporovat mobilitu mezi městem Brnem a okolními obcemi a zároveň ulehčit jádru (město Brno) budováním systému P+R a přestupních terminálů v zázemí. To vše s cílem zajistit maximální konektivitu a posílit funkční a udržitelný dopravní systém v celé metropolitní oblasti. Naši prezentaci si můžete stáhnout zde.

Během semináře byly představeny další úspěšné příklady měst, např. zástupce metropolitní oblasti Oslo prezentoval metropolitní integrovaný energetický systém a zástupce metropolitní oblasti Lisabon projekty v oblasti potravinové soběstačnosti. Semináře se zúčastnili zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu a zástupci zejména evropských metropolitních oblastí. Celkem se jednalo o cca 100 diváků. Setkání vedlo k navázání nových kontaktů se zástupci ostatních metropolitních oblastí a výměně informací v oblasti řešení metropolitní spolupráce.  

Byla nám tímto dána možnost, jako jediným účastníkům z České republiky, prezentovat integrovaný přístup v metropolitní oblasti a svou dosavadní práci směrem k zástupcům celého světa.  

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru