Finance v přepočtu na obyvatele – jak jsme na tom II

Během jednání posledních pracovních skupin k aktualizaci strategie rozvoje BMO 21+ jsme členům představili základní schéma shrnující čerpání financí skrze nástroj ITI v období 2014-2020. Zaměřili jsme se především na přepočet prostředků na jednoho obyvatele správního obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v BMO.

Doprava, životní prostředí anebo také sociální bydlení. Celkem dostalo zelenou dosud 121 projektů za šest miliard dotačních korun. Největší objem prostředků v přepočtu na obyvatele putoval do správního obvodu ORP Kuřim – téměř 22 600 korun. Zde bylo podpořeno pestré množství projektů, které se začínají realizovat: jednalo se například o obchvat Čebína, dopravní terminál v Kuřimi, systém cyklostezek nebo přístavbu základní školy v Lelekovicích. V neposlední řadě bylo financováno rozšíření infrastruktury centra INTEMAC. Centrum tak bylo rozšířeno o novou výrobní buňku 4.0, která má za úkol podpořit aplikovaný a experimentální vývoj v oblasti strojírenské výrobní techniky.

Druhým SO ORP, který dosáhl na největší počet finančních prostředků, je Brno, následuje SO ORP Pohořelice a Židlochovice. Zmíněná data dokazují, že metropolitní spolupráce se nesoustřeďuje jen na Brno – jako velkou metropoli, ale dochází také k podpoře projektů v zázemí.  Nicméně i tak zde najdeme méně aktivní území, která jsou součástí metropolitní oblasti a v tomto období prozatím nečerpala žádné finanční prostředky z ITI (jedná se např. o ORP Rosice).

 

Brněnská metropolitní oblast již rozdělila mezi své žadatele téměř všechny dotační prostředky. Ty poslední budou přiděleny v rámci zbytkových jarních výzev. Zároveň aktivně pracujeme na přípravě nového programového období. Návrhy prvních operačních programů jsou již jasně definované a my máme ambici získat vyšší nebo alespoň srovnatelný objem financí jako předchozí období a realizovat tak další úspěšné projekty v celé Brněnské metropolitní oblasti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru