Domů Aktuality Finance nejsou pro spolupráci klíčovým faktorem, ukazuje dotazníkové šetření mezi starosty obcí Brněnské metropolitní oblasti

Finance nejsou pro spolupráci klíčovým faktorem, ukazuje dotazníkové šetření mezi starosty obcí Brněnské metropolitní oblasti

Publikováno: 12. srpna 2020

V průběhu jara 2020 probíhalo pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové již druhé dotazníkové šetření s názvem Možnosti a potenciál dlouhodobé spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti (BMO). 

Navázalo na šetření z roku 2017. Od té doby se díky použití jednotné metodiky vymezení metropolitních oblastí v ČR území BMO zvětšilo a nově je jeho součástí 184 obcí (včetně Brna). Proto bylo nutné dotazníkové šetření aktualizovat a zaměřit se i na nově zahrnuté obce.

Dotazníkové šetření probíhalo ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v rámci projektu METROSPOL. Elektronický dotazník byl zaslán 183 starostkám a starostům obcí v BMO, kteří odpovídali na 18 otázek. Zpětnou vazbu se podařilo získat od 175 obcí, což je 96 % ze všech oslovených obcí. V návratnosti se podařilo překonat už tak dobrý výsledek z roku 2017, který tvořil 88 %. Tato čísla ukazují, že starostové mají zájem s Brnem spolupracovat. Na základě výsledku můžeme tvrdit, že většina starostů spatřuje v metropolitní spolupráci smysl.

Dotazníkové šetření v takovém rozsahu nemá v českých metropolitních oblastech obdoby. Brno tímto dokazuje, že je průkopníkem metropolitní spolupráce v České republice,” uvedl 2. náměstek primátorky města Brna Bc. Tomáš Koláčný.

V šetření Brno zjišťovalo, jaké je povědomí starostů o BMO a nástroji ITI, a ptalo se i na míru jejich zapojení. Otázky se rovněž zaměřily na témata, která by bylo vhodné řešit do budoucna, například jednotný systém svozu odpadu v BMO či vznik metropolitního územního plánu, jenž by pomohl k lepší koordinaci klíčových aktivit na tomto území. Více než stovka oslovených radnic by společně ráda řešila i tuto problematiku.

Ty nejdůležitější výsledky z dotazníkového šetření jsme pro vás shrnuli do následujících bodů:

  • 94 % obcí chce řešit vybraná témata strategického plánování společně na metropolitní úrovni;
  • 90 % obcí se chce zapojit do spolupráce v rámci BMO;
  • více než 50 % obcí si dokáže v budoucnu představit založení veřejného subjektu zaměřeného na metropolitní spolupráci;
  • starostové by rovněž uvítali metodickou podporu při tvorbě strategických dokumentů (cca 50 %);
  • 83 % obcí nechce přistoupit na diskuzi o možném sloučení jejich obce s jinou obcí.

A jaká témata by mělo Brno řešit na metropolitní úrovni? Starostky a starostové by společně rádi řešili zejména problematiku lokální dostupnosti – výstavba parkovišť P+R, terminálů či cyklostezek (20 %), boj se suchem a erozí (15 %), odpadové hospodářství (14 %), školství (12 %) či stárnutí populace (11 %).

Dotazníkové šetření slouží jako důležitá zpětná vazba pro rozvoj Brna a jeho okolí. Starostové byli mj. dotazováni na faktory, které jsou pro ně klíčové k udržení dlouhodobé metropolitní spolupráce. Zmiňovali především povědomí o přínosech metropolitní spolupráce (23 %), schopnost nalézt konsensus a kompromis (21 %), silné politické vedení (19 %) či rovnoměrné zastoupení a rozhodování (17 %). Externí finanční nástroje k financování projektů byly u starostů upozaděny (15 %), zde vidíme velký posun v  porovnání s rokem 2017. V předchozím šetření starostové upřednostňovali jako klíčový faktor finanční prostředky.

Více informací o dotazníkovém šetření naleznete na našich stránkách zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.

Kontaktní údaje

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Máte nějaký nápad, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast?
Nenašli jste, co jste hledali?
Chcete na stáž?
Nastavení cookies Zásady používání souborů cookies