Druhý workshop projektu TA ČR METROSPOL: formy a činnosti metropolitní instituce

4. listopadu 2021 se konal již druhý pracovní workshop s odborníky a aplikačními garanty v rámci projektu TA ČR METROSPOL.

Akce navazovala na květnový workshop, kde výzkumný tým z Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulty představil nástroje, jejichž cílem by bylo zefektivnit dosavadní metropolitní spolupráci v ČR. Zde se odborníci shodli, že nejvíce vhodným nástrojem je rozvíjení metropolitní spolupráce na úrovni metropolitních rozvojových institucí. Na tyto výstupy navázal druhý workshop, jehož cílem bylo diskutovat konkrétní podobu a formu metropolitní instituce a možné metodické postupy při její implementaci, a to střednědobě (legislativní změna) a i krátkodobě (využití stávající legislativy).

Druhý workshop zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl, který zmínil, že je nutné mít silnější nástroje pro spolupráci obecní a krajské úrovně. Následně podotknul, že metropolitní spolupráci je třeba řešit adekvátně i legislativní úpravou a nastavit tak rámec pro společnou formální platformu.Poté představil hlavní řešitel projektu Josef Kunc posun řešitelského týmu od posledního setkání v květnu. Řešitelský tým vytvořil podrobnou analýzu forem metropolitních institucí a diskutoval je společně se zástupci Jihomoravského kraje, města Brna (jakožto hlavního aplikačního garanta) a ministerstev. Řešitelský tým zároveň zpracovává metodiku institucionalizace metropolitní spolupráce, která by měla být přenositelná na další metropolitní oblasti v ČR.

Následně zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Marie Zezůlková) a zástupce Ministerstva vnitra ČR (Marek Jetmar) prezentovali pozici ministerstev k budoucnosti metropolitní spolupráce v České republice. První blok zakončila prezentace Jána Bahýľa, který představil možné právní varianty formy metropolitní instituce: spolek, dobrovolný svazek obcí a ústav. Právní expert rovněž zmínil možné optimum nevyžadující legislativní změnu, které by bylo kombinací forem DSO v hranicích obvodů ORP a ústavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá část workshopu, na který se sjelo přes třicet odborníků z řad akademiků, politiků i praktiků z území, měla za cíl diskutovat konkrétní aspekty metropolitní instituce. Debata směřovala zejména k činnostem, funkci a možnostech členství v metropolitní instituci. V neposlední řadě se odborná debata dotkla i financování této instituce a komunikační strategie směrem k národní i místní úrovni.

Diskuse přinesla řadu zjištění, která bude řešitelský tým dále zpracovávat a vyhodnocovat. Na základě těchto závěrů vypracuje řešitelský tým nejvhodnější překlenovací právní formu metropolitní spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti, která by nevyžadovala legislativní změnu. Zároveň ve spolupráci s MV ČR bude řešit legislativní ukotvení této spolupráce.

Projekt METROSPOL, který uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky, probíhá od května roku 2020. Jeho závěry očekáváme na jaře 2022. Jedná se o první projekt svého druhu, který v České republice řeší problematiku metropolitní spolupráce, která je tak o krok blíž ke své institucionalizaci.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru