Dotační pomoc pro obce z BMO

Na začátku roku jsme začali pomáhat obcím v Brněnské metropolitní oblasti (BMO) se lépe orientovat v dotačních možnostech projektů, které spadají do tematických okruhů uvedených v Integrované strategii rozvoje BMO 21+, ale na které nebyly vyčleněny prostředky z nástroje Integrovaných územních investic (ITI). Naším záměrem je systematické a dlouhodobé pokrytí vybraných dotačních možností z vícero zdrojů a předání těchto informací dál do území BMO.

Občasník dotačních možností obsahuje přehled zdrojů financování, jako jsou prostředky z Evropských fondů pro jednotlivé operační programy, které jsou spravovány z národní úrovně. Dále to mohou být dotace financované Modernizačním fondem nebo z Národního plánu obnovy. Dále hledáme možnosti financování na národní úrovni v gesci jednotlivých ministerstev, na úrovni Jihomoravského kraje nebo města Brna. Kromě prostředků z Evropských fondů existují i unijní programy pod správou Evropské komise, které v občasníku dotačních možností také sledujeme

Informace rozesíláme zpravidla jednou za dva měsíce. Na oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce má tuto aktivitu na starosti koordinátorka územní spolupráce Mgr. Eva Matulová. Pokud Vás tato aktivita zaujala, neváhejte se obrátit na email matulova.eva@brno.cz s případnými dotazy.

Poslední dotační občasník najdete zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru