Data o ekonomice Brněnské metropolitní oblasti

V letošním roce došlo k aktualizaci analýzy ekonomické výkonnosti Brněnské metropolitní oblasti (BMO) a odhadu lokálního HDP (LHDP) pro její jednotlivé obce. Základem pro toto modelování jsou odhady za jednotlivé kraje připravované z údajů Českého statistického úřadu, které mimo jiné poskytují porovnání s průměrem členských zemí EU27.

Při zpracování odhadu lokálního HDP je nutné využít ukazatele počtu zaměstnanců v jednotlivých obcích, neboť potřebná data o vývoji mezd pro menší územní jednotky než kraje nejsou dostupná. Výsledné odhady pak vychází i ze statistik Ministerstva financí za jednotlivé obce České republiky. Konečné výsledky poté umožňují charakterizovat a porovnat místní úroveň HDP, tedy LHDP.

Brněnská metropolitní oblast – centrum ekonomického rozvoje

Všechny metropolitní oblasti a aglomerace České republiky tvořily v roce 2022 celkem asi 72 % z celkové výše celorepublikového HDP. Pro připomenutí dodáváme, že v ČR najdeme tři metropolitní oblasti a deset aglomerací. Ty byly vymezeny na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2022 dosahovalo HDP Brněnské metropolitní oblasti v přepočtu na jednoho obyvatele výše 703 183 Kč. Brněnská metropolitní oblast tak představuje ekonomický motor regionu (tvoří 73,8 % celkového HDP Jihomoravského kraje). Zároveň je druhým nejvýkonnějším metropolitním územím po Pražské metropolitní oblasti, která vytváří téměř polovinu HDP všech metropolitních oblastí a aglomerací.

V žádné z metropolitních oblastí či aglomerací se nepodařilo mezi lety 2017 až 2022 dosáhnout růstu LHDP. Brněnská metropolitní oblast k tomu měla nejblíže, mezi lety 2021 a 2022 zde došlo pouze k minimálnímu poklesu LHDP. I přesto si BMO konstantně drží čísla nad průměrem EU27 (v roce 2022 to bylo 111,4, přičemž průměr EU27 se rovná 100). V porovnání s průměrem za celou EU jsou to tedy po Pražské metropolitní oblasti a Mladoboleslavské aglomeraci nejvyšší hodnoty.

Za pozornost pak stojí, že v rámci BMO rostou hodnoty lokálního HDP ve všech obcích s rozšířenou působností (SO ORP). Absolutní hodnoty jsou v souladu s velikostí a počtem obyvatel správního obvodu náležícího do BMO (nejvyšší hodnoty vykazují SO ORP Šlapanice, Vyškov a Blansko) a také s velikostí měst a obcí. Relevantnější pohled tak nabízí čísla průměrného LHDP na obyvatele. Je zcela patrné, že na vrcholu žebříčku jsou obce s velkým množství zaměstnavatelů, resp. s významným regionálním zaměstnavatelem. V tomto duchu jsou v rámci BMO nejbohatší Modřice, na jejichž území se nachází velké množství pracovních příležitostí díky průmyslovým parkům, výrobním a skladovacím halám a také velkoplošným maloobchodním prostorám (jako např. OC Olympia). Vzhledem k počtu rezidentů mají Modřice jednu z největších hodnot HDP na obyvatele v rámci celé ČR.

Další základní údaje si můžete prohlédnout v infografice níže.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru