Co bude, Brno? Nová webová stránka informuje i o strategických metropolitních projektech

Město Brno spustilo novou webovou stránku Co bude, Brno?, jejímž cílem je informovat o významných strategických projektech města Brna. Stránka bude podrobně popisovat stavby a záměry z oblasti dopravy, kultury, životního prostředí či sportu. Většina projektů je taktéž součástí Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+.

Stránka Co bude, Brno? v současnosti nabízí informace o 30 významných projektech města Brna. Informační kampaň, která na zveřejnění webové stránky navazuje, nejprve představí prvních pět projektů. Je mezi nimi multifunkční hala u brněnského výstaviště, Janáčkovo kulturní centrum, budování protipovodňových opatření, velký městský okruh a vodojemy na Žlutém kopci. Tyto projekty se prolínají i v Integrované strategii BMO 21+ a tvoří samostatná integrovaná řešení anebo jsou součástí tématických řešení (jako například dílčí etapy velkého městského okruhu).  Jednotlivé projekty si můžete projít ve finální verzi Integrované strategie, kterou naleznete zde.

Nový web má seznámit veřejnost s významnými stavbami a rozvojovými záměry města Brna. Občané tak mohou zjistit v jaké fázi přípravy anebo realizace se projekty nachází a kdy budou dokončeny. Jednotlivé projekty jsou na stránce zároveň konkrétně popsány, společně s jejich přínosy a součástí je i bohatá galerie plná vizualizací. Nový web má být rovněž interaktivní a cílem je, aby od lidí získával zpětnou vazbu. U jednotlivých projektů proto naleznete i ankety a informace o jejich garantech ze strany politického vedení, tak i kontakt na projektové manažery.

Nová webová stránka v souladu se svým zaměřením odkazuje na další aktivity města, které se z různých úhlů věnují jeho rozvoji. Jedná se právě o naši Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a nástroj ITI, Strategii #Brno2050, aplikaci s mapou staveb v Brně nebo o participativní rozpočet.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru