Spouštíme marketingovou kampaň aneb Brno ví, že katastr není zeď 

V souvislosti s blížícím se koncem programového období EU 2014-2020 a začátkem příprav na programové období 21+ Brno spustilo kampaň, která má za cíl přiblížit přínosy spolupráce a strategického plánování v Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Tímto chceme odborné veřejnosti, ale také obyvatelům BMO, přiblížit projekty, které byly spolufinancovány pomocí nástroje ITI, jejich přínosy a vůbec celý smysl metropolitního rozvoje. 

Rozvoj města Brna nemůžeme omezovat jeho administrativními hranicemi. Mnoho problémů a výzev můžeme řešit jedině ve shodě města s okolními obcemi. Tuto praxi běžnou v západoevropských zemích postupně uplatňujeme i u nás v Brně. Spolupracujeme s obcemi v rámci Brněnské metropolitní oblasti, financujeme projekty, které řeší společná témata Brna a jeho okolí. To vše díky nástroji integrovaných územních investic (ITI) a vyjednaným 6 miliardám korun z evropských zdrojů. A pro další období se na projekty v BMO pokoušíme vyjednat minimálně stejnou částku 

Příklady dobré spolupráce a konkrétních integrovaných projektů budou prezentovány prostřednictvím marketingové kampaně, vybraných akcí a srozumitelných propagačních materiálů, o kterých budeme průběžně informovat prostřednictvím webu metropolitni.brno.cz. Kampaň chceme zároveň využít k tomu, abychom představili, jak Brno komunikuje s obcemi ve svém zázemí a společně tak přispívají k rozvoji celé metropolitní oblasti. 

Chceme, aby odborníci jednali tzv. „metropolitně“ – například sdíleli příklady dobré, ale i špatné praxe, využívali data o BMO a zapojili se do aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO. Během kampaně budeme představovat konkrétní realizované projekty s velkým územním dopadem, které pomáhají řešit rozsáhlejší problémy, s nimiž se při řízení rozvoje obcí a měst potýkáme.vysvětluje primátorka města Brna, JUDr. Markéta Vaňková.  

Kampaň vyzdvihuje především metropolitní lídry – jde o odborníky, kteří se aktivně podíle na vytváření metropolitních projektů a jejich zkušenosti mohou být inspirací pro ostatní. Jejich příběhy jsou zpracované poutavou formou (reportážemi, video-medailonky). Za metropolitními lídry stojí integrované projekty: jedná se například o výstavbu terminálu v Židlochovicích, se kterou nás sezná Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice, či o výstavbu sítě cyklostezek na Šlapanicku, kterou představí bývalý manažer DSO Šlapanicko a dnešní radní města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. Metropolitní spolupráce ale souvisí i s analýzami území a změnou pohledu na náš každodenní život, jak o tom hovoří Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., sociální geograf a analytik. Dr. Ing. Marie Zezůlková zase sdílí, že díky zahraniční inspiraci stála u zrodu metropolitní spolupráce v ČR. 

Kampaň rovněž představí brožuruMetropolitně v praxi“, která shrnuje reálné přínosy metropolitní spolupráce a projekty, na které jsme opravdu hrdí. Proto průběžně sledujte náš web a jednejte metropolitně! 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru