Brno se zapojí do výzkumného projektu METROSPOL

Radní města Brna schválili 6. května zapojení města do projektu METROSPOL. Jeho cílem je analyzovat a vyhodnotit motivaci obcí k metropolitní spolupráci. Výzkumný projekt potrvá od května 2020 do dubna 2022. Předpokládá se, že první výstupy budou k dispozici v průběhu roku 2021.

Výstupem projektu je provedení aplikovaného kvantitativního a kvalitativního výzkumu v Brněnské metropolitní oblasti. Jeho závěry budou zpracovány formou odborných článků, specializovaných map, metodik a workshopů. Zapojení do projektu nepřináší městu Brnu žádné finanční náklady.

„Město bude moci sdílet informace ohledně dosavadních bohatých zkušeností se spoluprací obcí v Brněnské metropolitní oblasti a nástrojem ITI, ale také bude zkoumaným územím. Bude mít možnost aplikovat výstupy projektu v praxi a využít spolupráci s odborníky a jejich poradenství. Projekt podobného rozsahu a zaměření nebyl v rámci středoevropského prostoru doposud realizován,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Projekt je významný z hlediska problematiky metropolitní spolupráce v ČR, jež má důležité výsledky pro ekonomiku a společnost, strategické a územní plánování i rozvoj regionů a měst. Výsledky projektu bude možné využít právě v těchto oblastech. Na věcné náplni projektu se bude prostřednictvím poskytování adekvátní součinnosti podílet Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna.

Metrospol je projektem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a nese název Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. Projekt uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru