Brno chce nadále prohlubovat spolupráci s okolními obcemi!

Zastupitelstvo města Brna dnes schválilo aktualizované znění Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Tento dokument navazuje na původní Memoranda o spolupráci z roku 2014. S ohledem na existující úspěšnou spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti mezi Jihomoravským krajem, městy, obcemi a dalšími subjekty je zájem všech zúčastněných stran Memoranda na pokračování a prohlubování vzájemné spolupráce. Na základě dosavadních získaných zkušeností a řešených témat byla vyvolána potřeba navrhnout aktualizované znění Memoranda o metropolitní spolupráci po roce 2020 mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a městy Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice a Židlochovice. Účelem memoranda je deklarování pokračující spolupráce, zajištění kontinuity ve společném koordinovaném přístupu v rozvoji území Brněnské metropolitní oblasti, aktualizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a za účelem efektivního využívání veřejných prostředků. Uzavření Memoranda je chápáno jako rozšíření stávajícího prostoru pro vzájemnou diskuzi, poskytování informací a společný postup v souladu s účelem Memoranda. V současné chvíli bude memorandum postupně schváleno na zastupitelstvech ostatních subjektů. Slavnostní podepsání Memoranda proběhne na X. jednání Řídicího výboru ITI dne 3. října 2018 v budově Magistrátu města Brna.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru