Zpráva o naplňování strategie aneb jak si stojíme?

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, prostřednictvím které dochází k rozvíjení spolupráce mezi Brnem a jeho přirozeným zázemím, je uplatňována již od prosince roku 2015. Strategie a její realizace už přináší své ovoce, byly dokončeny první významné projekty, které zlepší život obyvatelům Brněnské metropolitní oblasti. Konkrétní projekty můžete sledovat v interaktivní mapové aplikaci dostupné zde.

Zasedání Řídicího výboru ITI, který posuzuje soulad jednotlivých projektů se strategií, proběhlo již jedenáctkrát. Během těchto zasedání projednali zástupci statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a pěti obcí s rozšířenou působnosti v Brněnské metropolitní oblasti více než 120 projektů v rámci téměř 50 výzev nositele ITI. 

Pro Brněnskou metropolitní oblast se podařilo z fondů vyjednat 5,4 miliard korun. Tuto částku se podařilo ještě navýšit, a to jednak u Ministerstva životního prostředí ČR (100 mil. Kč navíc na protipovodňová opatření), jednak u Ministerstva dopravy ČR (280 milionů korun na projekty dostavby tramvajových tratí).  

V přiloženém grafu můžete vidět aktuální přehled finanční alokace (k 31. 1. 2019) určený pro Brněnskou metropolitní oblast.  

Probíhají rovněž přípravné práce k aktualizaci strategie (harmonogram, aktualizace vymezení území, zapojení pracovních skupin atd.), která by se měla rozběhnout na jaře 2020.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru