Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Opatření ISR BMO:
A.5: Regionální silniční síť navazující na síť TEN-T

Operační program:
IROP

Specifický cíl:
1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Výzva nositele

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy nositele:
53

Název výzvy nositele:
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 4. září 2019
  • Do: 23. září 2019

Výzva Řídicího orgánu/ZS ITI

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
42/36

Název výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 1. října 2019
  • Do: 31. října 2019

Věcné hodnocení:
NE

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru