Služby infrastruktury

Opatření ISR BMO:
C.2: Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy v BMO

Operační program:
OPPIK

Specifický cíl:
1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Výzva nositele

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy nositele:
35

Název výzvy nositele:
Služby infrastruktury

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 20. srpna 2018
  • Do: 31. srpna 2018

Výzva Řídicího orgánu/ZS ITI

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
1/-

Název výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
Služby infrastruktury

Celé znění výzvy je ke stažení zde

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 11. dubna 2018
  • Do: 9. listopadu 2018

Věcné hodnocení:
ANO

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru