Služby infrastruktury II

Opatření ISR BMO:
C.2: Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy v BMO

Operační program:
OPPIK

Specifický cíl:
1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Výzva nositele

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy nositele:
55

Název výzvy nositele:
Služby infrastruktury II

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 1. července 2019
  • Do: 15. července 2019

Výzva Řídicího orgánu/ZS ITI

Tato výzva je nyní uzavřená

Číslo výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
2/-

Název výzvy Řídicího orgánu/ZS ITI:
Služby infrastruktury II

Celé znění výzvy je ke stažení zde

Výzva nositele k předkládání projektových záměrů platí pro období:

  • Od: 18. dubna 2019
  • Do: 31. prosince 2019

Věcné hodnocení:
ANO

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru