Uspěli jsme s projektem v programu Interreg Central Europe!

Společně se zástupci metropolitních oblastí Stuttgart, Ostrava, Berlín, Turín, Varšava, Milán, kolegy z Karlovy a Slezské univerzity a Metropolitního výzkumného institutu v Budapešti jsme ve velké mezinárodní konkurenci uspěli s projektem MECOG-CE v programu Interreg Central Europe. Město Brno se tak poprvé stane vedoucím partnerem projektu takového významu. Toto prvenství drží i v rámci České republiky.

Projekt se bude zabývat posilováním metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Záměrem projektu je najít nejlepší nástroje, postupy a příklady dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě a aplikovat je v metropolitních oblastech směrem k posílení integrovaného metropolitního strategického a územního rozvoje. Projekt je koncipován tak, aby jednotlivé vědomosti/nástroje/postupy a příklady dobré praxe byly přeneseny na ostatní partnerská města střední Evropy, která se zabývají rozvojem metropolitní spolupráce a řízení. Jedná se tedy především o sdílení zkušeností a hledání nástrojů nejlepší praxe mezi západní části střední Evropy a její východní částí.

Mezi partnery hlavního lídra projektu města Brna patří města Varšava, Ostrava a metropolitní oblasti Stuttgartu, Turína a Berlína, metropolitní oblast Milán a Hornoslezská metropolitní oblast jsou přidruženými partnery projektu. Součástí projektu zároveň budou i výzkumné instituce. Budeme spolupracovat s Karlovou univerzitou, Slezskou univerzitou v Katovicích a výzkumným institutem MRI (Metropolitan Research Institute) v Budapešti. Součástí projektu budou i další přidružení partneři: Unie polských metropolí, Ministerstvo pro místní rozvoj a partneři reprezentující evropské metropolitní sítě a struktury (Eurocities, Metrex).

Způsob práce bude spočívat v intenzivní spolupráci jednotlivých partnerských měst, výzkumných expertů a zástupců mezinárodních sítí. Spolupráce bude probíhat na základě mezinárodních setkání, které mají za cíl sdílet dobrou praxi. Během společných setkání bude nejprve partnery shrnutý současný status-quo metropolitní spolupráce a řízení v partnerských městech a následně budou identifikovány nejlepší nástroje/příklady dobré praxe, které lze v rámci jejich fungování sdílet a aplikovat na ostatní města. Zároveň dojde k identifikaci nových nástrojů, kterými lze prohlubovat metropolitní spolupráci a řízení (inspirace z jiných částí Evropy). Na základě vybraných nástrojů a příkladů dobré praxe vytvoří partneři “učící klastry”, jejichž hlavním cílem bude prohlubovat sdílení zkušeností s implementací, řízením a přenositelností těchto nástrojů. Hlavním cílem spolupráce partnerů je tvorba Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v rámci střední Evropy a vytvoření akčních plánů pro jednotlivá partnerská města. Součástí spolupráce jsou i tzv. pilotní akce, které slouží k odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi. Součástí projektu bude i tvorba pozičních dokumentů směrem k evropské úrovni, reflektující postavení metropolitních oblastí a měst a jejich výzev (v souvislosti se strategickými evropskými dokumenty). Zároveň bude vytvořená obecná přenositelná metodika posilování metropolitní spolupráce a řízení, která bude následně sdílena dalším městům v rámci střední Evropy.

Tuto příležitost stát se poprvé v České republice vedoucím partnerem projektu takového rozsahu a významnosti chceme naplno využít. Držte nám palce. 👍 Projekt začíná 1. dubna 2023 a bude trvat 36 měsíců.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru