Studenti prezentovali nápady, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast

21. července 2022 byl v prostorách Zastupitelstva města Brna zakončen meziuniverzitní kurz Green City, který organizovala Masarykova univerzita v rámci aliance EDUC. Studentské týmy měly možnost představit svou pětiměsíční práci zástupcům Magistrátu města Brna, a to konkrétně v oblasti cirkulární, sdílené ekonomiky a zlepšování kvality ovzduší. Všechny práce se zaměřovaly na situaci v Brně a jeho metropolitní oblasti.

Alianci EDUC (European Digital UniverCity) tvoří kromě Masarykovy univerzity dalších pět univerzit (Univerzita v Postupimi, Pésci, Cagliari, Rennes a Univerzita Paris Nanterre). Cílem aliance je propojit těchto šest univerzit v jednu společnou evropskou univerzitu v rámci spolupráce na různých formách mezinárodního vzdělávání (zahraniční výjezdy, společné kurzy, letní školy a virtuální mobility). Jedním z podpořených projektů je i meziuniverzitní kurz EDUC Green City.

Tento kombinovaný kurz probíhal v jarním semestru a vyvrcholil týdenní účastí studentů v Brně. Jak už samotný název kurzu napovídá, studenti se zaměřili na oblast zlepšování kvality životního prostředí v městech a jejich zázemí. Studenti se tak pod odborným vedením akademiků z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity seznámili s problematikou dopravy, odpadového hospodářství, znečišťování ovzduší a vlivem všech těchto činností na zdraví obyvatel ve městech a jejich okolí.

Kurz byl koncipován ve spolupráci s Magistrátem města Brna a studenti se tak mohli dozvědět, jaké plány v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a boje s klimatickou změnou město Brno má. A nejen to, zároveň jim byla představena Strategie Brněnské metropolitní oblasti a důležitost spolupráce města s obcemi v jeho zázemí. To s vše s ohledem na to, že ani problémy v oblasti znečišťování ovzduší nekončí v rámci hranic měst a obcí a je proto nutné řešit tyto problémy metropolitně.

Během své týdenní návštěvy měli studenti možnost vidět projekty města Brna a navštívit například plánovanou chytrou čtvrť Špitálka, nové centrum zpracování odpadu ve společnosti SAKO anebo pasivní dům Nadace partnerství v Otevřené zahradě. Studenti rovněž navštívili zelenou vesnici Hoštětín, která je známá řadou environmentálních projektů.

Kurz byl zakončený prezentací pěti pracovních dokumentů zástupcům Odboru strategického rozvoje a spolupráce a Odboru životního prostředí města Brna. Studenti prezentovali své nápady, jak zlepšit fungování Brna a jeho okolí v těchto oblastech:

  • Strategie oběhového hospodářství – metropolitní centrum;
  • Strategie oběhového hospodářství – zázemí metropole;
  • Strategie sdílené ekonomiky – metropolitní centrum;
  • Strategie sdílené ekonomiky – metropolitní zázemí;
  • Akční plán ke zlepšení kvality ovzduší – metropolitní centrum.

Studenti během svých prezentací zhodnotili dosavadní situaci v rámci města Brna a jeho zázemí a přišli s doporučením, jak pomocí různých projektů či iniciativ zlepšit daný status quo. Studenti čerpali především ze zahraničních příkladů a prezentovali různé přístupy dalších měst a metropolí v řešení dané problematiky. Jejich práce byly velice inspirativní a budou sloužit jako pracovní podklady, které využijeme při plánování dalších metropolitních projektů. Případové studie, které studenti zpracovali jsou ke stáhnutí zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru