Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti schválil dalších 20 projektů v hodnotě 625 milionů korun

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti půjde dalších 625 milionů korun. Její řídicí výbor, který tvoří zástupci vedení města Brna, Jihomoravského kraje a zapojených obcí, včera na svém 22. jednání schválil 20 projektů z oblasti dopravy, školství a sociálních služeb. Jejich nositelé tak mohou žádat o evropské dotace.

Inovativní dopravní projekty

Společnost KORDIS JMK, a. s., která koordinuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, předložila dvě inovace v dopravě, konkrétně v oblasti odbavovacích systémů a telematiky. „První projekt se zaměřuje na rozšíření systému Pípni a jeď, který usnadňuje nákup jízdenek v Brně již od poloviny roku 2020. Nyní má být prostřednictvím nástroje ITI, tedy integrovaných teritoriálních investic, financováno jeho rozšíření do vlaků a regionálních autobusů zajišťujících dopravu v Brněnské metropolitní oblasti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Druhý projekt je komplexnější, jeho cílem je především sběr dat a s ním úzce související zajištění informovanosti cestujících i koordinátora dopravy.“ KORDIS plánuje pořízení detektorů a naváděcích systémů pro vybraných deset P + R parkovišť v Brněnské metropolitní oblasti a také přenosných závorových systémů, které budou na vjezdu zvýhodňovat držitele předplatních jízdenek. Informace o vytíženosti parkovišť budou k dispozici na nově instalovaných informačních panelech i v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon. Tento prodejní a informační kanál se má navíc dočkat nových softwarových modulů, propojení s dalšími elektronickými prodejními systémy a doplnění o prvky MaaS (Monitoring as a Service), tedy o online monitoring a vyhodnocování dat. Současně budou regionální autobusy doplněny o software, který umožní řidiče informovat o aktuální dopravě během jízdy. Dále bude pořízeno 15 elektronických informačních panelů nové generace s přesnějšími údaji o poloze vozidel v okolí zastávky.

Cyklostezky na Ivančicku a Pozořicku

Řešily se také dvě cyklostezky na Ivančicku a Pozořicku. „V rámci ITI je plánována podpora cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic, na včerejším jednání byla schválena první etapa ze tří, a to z Moravských Bránic do Dolních Kounic v délce čtyři kilometry. Dopravně a turisticky se tak významně propojí Ivančice a Dolní Kounice, resp. oblasti na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Cyklostezka navazuje na další zásadní projekty v okolí, ať už na dokončený dopravní terminál v Ivančicích, nebo na plánovanou revitalizaci kláštera Rosa coeli,“ informoval uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský a doplnil: „Předmětem druhého projektu je vybudování sítě cyklostezek na Pozořicku v délce necelých tří kilometrů, která napojuje Brno na tuto část metropolitní oblasti a navazuje na systém cyklostezek na Pozořicku z minulého období.“

Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti také podpořil 4 projekty rozšiřující kapacitu mateřských škol v zázemí Brna a dalších 11, které cílí na zvýšení kvality základních škol díky výstavbě nových odborných učeben. Posledním projektem je rozvoj inteligentních dopravních systémů v Brně (2. etapa). Jedná se o pořízení nových semaforů a instalování kamer na vybraných křižovatkách především v oblasti Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí – Rokytova.

V rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ již byly schváleny projekty v hodnotě 2,3 miliardy korun z celkové alokace 8 miliard. Další výzvy budou vyhlášeny v létě a budou zaměřeny na cestovní ruch, památky, veřejná prostranství a muzea.

Zdroj: Tiskové středisko MMB

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru