Domů Aktuality Projekt ESPON METRO byl oficiálně ukončen konferencí v Turíně

Projekt ESPON METRO byl oficiálně ukončen konferencí v Turíně

Publikováno: 22. července 2022

Na závěr tříletého projektu „ESPON METRO – Role a budoucí perspektivy kohezní politiky ve strategickém plánování metropolitních oblastí “ uspořádal hlavní organizátor projektu, město Turín a univerzita Politecnico di Torino, konferenci. Ta se zaměřila na prezentaci výsledků výzkumu, který měl za cíl ukázat, jak mohou politiky realizované v metropolitních oblastech rozhodujícím způsobem přispět k dosažení specifických cílů politiky soudržnost EU. Cílem konference bylo představit závěry projektu a zhodnotit doporučení výzkumných týmů směrem ke zkoumaným metropolitním oblastem. 

Projektu ESPON METRO se zúčastnilo devět evropských metropolitních oblastí a stejný počet výzkumných týmů, které analyzovaly a porovnávaly úlohu politiky soudržnosti v procesu plánování a provádění metropolitních politik. Jednotlivé výzkumné týmy studovaly zkušenosti metropolitních oblastí a analyzovaly jejich příslušné územní dopady s cílem přinést konkrétní doporučení, jak zlepšit metropolitní plánování a spolupráci.  

Akce se konala v hybridním režimu s možností osobní účasti v prostorách paláce Castello del Valentino nebo online. Konference se zúčastnili národní i mezinárodní řečníci, akademici a zástupci evropských institucí. Všichni zúčastnění diskutovali o roli evropských metropolitních oblastí v politice soudržnosti EU. Během konference byly prezentovány výsledky devíti případových studií a také celkové závěrečné doporučení projektu. Hlavní řešitel projektu, Giancarlo Cotella z univerzity Politecnico di Torino, během své prezentace zmiňoval především stále nedostatečně silné zapojení a uznání metropolitních oblastí v institucionální struktuře evropské politiky soudržnosti. Kromě přehledu výsledků projektu ESPON METRO a výsledků seminářů vzájemného učení, které se uskutečnily v rámci osvětové činnosti projektu, se na konferenci prezentovaly i návrhy směrem k tomu, jakou úlohu mohou metropolitní města hrát v rámci nové politiky soudržnosti. Konference se zúčastnil i zástupce Evropské komise Péter Takács, který představil cíle a řízení nového programového období se zaměřením na roli, kterou mohou evropské metropolitní oblasti hrát v politice soudržnosti EU 2021-2027. Během konference rovněž vystoupil Wiktor Szydarowski z programu ESPON a komentoval zaměření programu po roce 2022 s ohledem na nové priority evropské agendy v rámci prostorového výzkumu. Následně byly představeny příklady dobré praxe z jiných měst a zemí, např. Patrycja Artymowska prezentovala nově vytvořenou urbánní agendu na úrovni Polska a Peter Austin z Osla zkušenosti metropolitní oblasti v rámci metropolitního strategického plánování. 

Závěrečná konference představovala finální završení tříleté práce výzkumných týmů a metropolitních oblastí. Město Brno se prostřednictvím Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce aktivně zapojilo do výzkumného projektu součinností s expertním týmem z Karlovy univerzity. Během konference představil Luděk Sýkora (výzkumný tým Karlovy univerzity) hlavní výzvy Brněnské metropolitní oblasti a tři doporučení směrem k větší efektivitě metropolitního plánování a spolupráce. Zmiňoval především nutnost posílit metropolitní správu formou nového právního rámce a zvyšování participace a odpovědnosti jednotlivých metropolitních aktérů. Zástupce Brněnské metropolitní oblasti zhodnotil práci výzkumného týmu a nastínil využití analytických prací týmu a jejich doporučení do budoucna například skrze projekt TA ČR METROSPOL.  

Konkrétní výsledky projektu a doporučení pro Brněnskou metropolitní oblast naleznete zde. Díky projektu ESPON METRO jsme zároveň získali nové informace ohledně institucionálním fungování metropolitních oblastí v Evropě a mnoho poznatků a dobré praxe využijeme i během vlastní činnosti.  

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z Brněnské metropolitní oblasti.

Kontaktní údaje

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Máte nějaký nápad, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast?
Nenašli jste, co jste hledali?
Chcete na stáž?
Nastavení cookies Zásady používání souborů cookies