Projekt ESPON METRO byl oficiálně ukončen konferencí v Turíně

Na závěr tříletého projektu „ESPON METRO – Role a budoucí perspektivy kohezní politiky ve strategickém plánování metropolitních oblastí “ uspořádal hlavní organizátor projektu, město Turín a univerzita Politecnico di Torino, konferenci. Ta se zaměřila na prezentaci výsledků výzkumu, který měl za cíl ukázat, jak mohou politiky realizované v metropolitních oblastech rozhodujícím způsobem přispět k dosažení specifických cílů politiky soudržnost EU. Cílem konference bylo představit závěry projektu a zhodnotit doporučení výzkumných týmů směrem ke zkoumaným metropolitním oblastem. 

Projektu ESPON METRO se zúčastnilo devět evropských metropolitních oblastí a stejný počet výzkumných týmů, které analyzovaly a porovnávaly úlohu politiky soudržnosti v procesu plánování a provádění metropolitních politik. Jednotlivé výzkumné týmy studovaly zkušenosti metropolitních oblastí a analyzovaly jejich příslušné územní dopady s cílem přinést konkrétní doporučení, jak zlepšit metropolitní plánování a spolupráci.  

Akce se konala v hybridním režimu s možností osobní účasti v prostorách paláce Castello del Valentino nebo online. Konference se zúčastnili národní i mezinárodní řečníci, akademici a zástupci evropských institucí. Všichni zúčastnění diskutovali o roli evropských metropolitních oblastí v politice soudržnosti EU. Během konference byly prezentovány výsledky devíti případových studií a také celkové závěrečné doporučení projektu. Hlavní řešitel projektu, Giancarlo Cotella z univerzity Politecnico di Torino, během své prezentace zmiňoval především stále nedostatečně silné zapojení a uznání metropolitních oblastí v institucionální struktuře evropské politiky soudržnosti. Kromě přehledu výsledků projektu ESPON METRO a výsledků seminářů vzájemného učení, které se uskutečnily v rámci osvětové činnosti projektu, se na konferenci prezentovaly i návrhy směrem k tomu, jakou úlohu mohou metropolitní města hrát v rámci nové politiky soudržnosti. Konference se zúčastnil i zástupce Evropské komise Péter Takács, který představil cíle a řízení nového programového období se zaměřením na roli, kterou mohou evropské metropolitní oblasti hrát v politice soudržnosti EU 2021-2027. Během konference rovněž vystoupil Wiktor Szydarowski z programu ESPON a komentoval zaměření programu po roce 2022 s ohledem na nové priority evropské agendy v rámci prostorového výzkumu. Následně byly představeny příklady dobré praxe z jiných měst a zemí, např. Patrycja Artymowska prezentovala nově vytvořenou urbánní agendu na úrovni Polska a Peter Austin z Osla zkušenosti metropolitní oblasti v rámci metropolitního strategického plánování. 

Závěrečná konference představovala finální završení tříleté práce výzkumných týmů a metropolitních oblastí. Město Brno se prostřednictvím Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce aktivně zapojilo do výzkumného projektu součinností s expertním týmem z Karlovy univerzity. Během konference představil Luděk Sýkora (výzkumný tým Karlovy univerzity) hlavní výzvy Brněnské metropolitní oblasti a tři doporučení směrem k větší efektivitě metropolitního plánování a spolupráce. Zmiňoval především nutnost posílit metropolitní správu formou nového právního rámce a zvyšování participace a odpovědnosti jednotlivých metropolitních aktérů. Zástupce Brněnské metropolitní oblasti zhodnotil práci výzkumného týmu a nastínil využití analytických prací týmu a jejich doporučení do budoucna například skrze projekt TA ČR METROSPOL.  

Konkrétní výsledky projektu a doporučení pro Brněnskou metropolitní oblast naleznete zde. Díky projektu ESPON METRO jsme zároveň získali nové informace ohledně institucionálním fungování metropolitních oblastí v Evropě a mnoho poznatků a dobré praxe využijeme i během vlastní činnosti.  

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru