Prezentovali jsme své zkušenosti s metropolitním plánováním na evropské úrovni

Dne 9. října 2019 pořádala Síť městského rozvoje (Urban Development Network) seminář v rámci Evropského týdne regionů a měst, který se koná každoročně v Bruselu. Evropský týden regionů a měst je akcí, na níž si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know-how z oblasti regionálního a městského rozvoje.  Seminář se zabýval definováním územního zaměření budoucích městských strategií a Petr Šašinka, vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce zde prezentoval dosažení strategické spolupráce s ostatními obcemi v Brněnské metropolitní oblasti.  Během svého proslovu rovněž hovořil o spolupráci s Masarykovou univerzitou při vytváření dotazníkového šetření pro starosty 166 obcí nacházejících se v Brněnské metropolitní oblasti a taktéž o způsobu rozhodování o výstavbě strategických projektů. Semináře se také zúčastnili zástupci měst Goteborg a Berlín a akademici ze Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) či programu meziregionální spolupráce ESPON 2020. Všichni zúčastnění se shodli, že spolupracovat je nutné i mimo správní hranice města za účelem posilování funkčních vazeb a rozvojových potřeb metropolitních oblastí. Více informací o semináři naleznete zde.

Petr Šašinka rovněž prezentoval brněnskou metropolitní oblast 17. října 2019 na 2. ročníku konference BAUM zabývající se územním managementem. Společně se zástupci měst Osla, Varšavy a Vídně bylo Brno vybráno jako mezinárodní příklad dobré praxe v oblasti metropolitního plánování a rozvoje. Zástupci těchto měst hovořili o nastavení spolupráce v jejich městech a prezentovali taktéž doporučení pro město Bratislavu při vytváření fungující metropolitní oblasti. Více informací o konferenci se dozvíte zde.

14. listopadu 2019 se v Praze konal seminář Evropské sítě městských znalostí (EUKN), který se zabýval metropolitními a přeshraničními funkcemi. Cílem tohoto společného setkání a workshopu bylo prozkoumat různé interpretace pojmu funkčnost v metropolitních oblastech v návaznosti na další programové období 2021-2027. Zástupce Brněnské metropolitní oblasti zde prezentoval vymezení Brněnské metropolitní oblasti, definování funkční městské oblasti pomocí dojíždějících zón aj. Zástupci metropolitních oblastí se shodli, že je nutné snížit roztříštěnost evropských politik a více podporovat metropolitní problematiku na evropské úrovni. Mezi více než 50 účastníky nechyběli zástupci evropských institucí, akademické sféry, ale i zástupci českých ministerstev a měst. Informace o semináři naleznete na tomto odkaze.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru