Podali jsme přihlášku do programu Interreg Central Europe

Společně se zástupci měst Stuttgart, Ostrava, Berlín, Turín, Varšava, kolegy z Karlovy a Slezské univerzity a Metropolitního výzkumného institutu v Budapešti jsme podali 23. února přihlášku do výzvy programu Interreg Central Europe s projektem Posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Záměrem projektu je najít nejlepší nástroje, postupy a příklady dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě a aplikovat je v metropolitních oblastech směrem k posílení integrovaného metropolitního strategického a územního rozvoje.  Projekt by měl zároveň rozvíjet aktivity, které v současné době probíhají v rámci fungování nástroje ITI a rozvoje spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti.

Projekt je koncipován tak, aby jednotlivé vědomosti/nástroje/postupy a příklady dobré praxe byly přeneseny na ostatní partnerská města a zároveň aby docházelo k reflexi těchto příkladů. Intenzivní spolupráce jednotlivých partnerských měst, výzkumných institutů a mezinárodních sítí má v důsledku vést ke zlepšení správy a posílení fungování metropolitních oblastí. Současně by mělo docházet ke spolupráci jednotlivých úředníků v oblasti metropolitní spolupráce a jejich proškolení v rámci využívání daného nástroje/postupu aj. Město Brno chce zároveň veškeré výsledky projektu sdílet dalším městům, která o ně projevily zájem, a potvrdit tak svou roli lídra metropolitní spolupráce v České republice.

Brno má tak příležitost být poprvé vedoucím partnerem v projektu takového rozsahu a významnosti. Držte nám palce. 👍 V případě úspěšného podání by měl projekt začít v roce 2023 a trvat by měl 36 měsíců. 

Více informací o proragmu Interreg Central Europe naleznete zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru