Exkurze zástupců měst ITI a IPRÚ (Finsko-Helsinki/Polsko-Varšava)

Helsinki

Na programu dvoudenní exkurze bylo setkání s projektovou manažerkou sdružení šesti měst ITI (Six City Strategy Office – 6Aika), koordinátory zapojených finských měst (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu a Turku) a zástupci z finského ministerstva ekonomických záležitostí a zaměstnanosti.

Six City Strategy (tzv. 6Aika) je strategie pro udržitelný rozvoj měst, do které je zapojeno šest největších měst ve Finsku (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu a Turku). Tyto města reprezentují přibližně 30 % celkové populace země, jejichž projekty společného rozvoje mají celonárodní dopad.

Cílem strategie je využití největších městských regionů jako prostředí pro rozvoj nových inovací a posílení konkurenceschopnosti Finska. Strategie 6Aika umožňuje těmto městům experimentovat ve větším měřítku, než by byla schopná jednotlivě. Společně se podílejí na vytváření sdíleného datového systému, otevřené inovační platformy nebo sdílení zákaznických služeb. Města také testují robotické autobusy a centra oběhového hospodářství.

Finské projekty jsou stejně jako u nás realizovány v oblasti podpory inovací, životního prostředí, mobility nebo školství a výše finančních prostředků alokovaná pro nástroj ITI ve Finsku je přibližně 10x nižší (100 mil. EUR), než je alokace pro 7 aglomerací v Česku. Významný důraz je kladen na inovace v oblasti digitálních technologií a jejich využití, např. ve zdravotnictví.

Varšava

Cílem zahraniční pracovní cesty bylo získání a výměna zkušeností s implementací nástroje ITI v Polsku. Na programu dvoudenní exkurze bylo setkání s projektovými manažery polských měst a zástupci z polského Ministerstva investic a rozvoje.

Zástupci Ministerstva investic a rozvoje prezentovali národní pohled při implementaci nástroje ITI v současném programovém období, nastínili také budoucí spolupráci a výzvy v dalším programovém období 2021-2027.  V rámci pracovní cesty proběhla i studijní exkurze v Koperníkově vědeckém centru ve Varšavě s prezentací projektu „School closer to learning“, který byl financován pomocí nástroje ITI v rámci Varšavské metropolitní oblasti.

Jednání během druhého dne bylo zaměřeno na lokální perspektivu implementace nástroje ITI, především na vzájemné sdílení zkušeností mezi polskými a českými zástupci. Z polské strany byly představeny města Varšava, Krakov, Walbrzych a Bialystok. Česká města reprezentovali zástupci z Brna, Prahy, Ostravy, Plzně, Olomouce, Hradce Králové a Pardubic. Došlo tak k seznámení s dobrými příklady praxe, které může využít i Brněnská metropolitní oblast.

Díky daným exkurzím získalo Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce nové poznatky týkající se rozvoje metropolitních oblastí Polska a Finska a bylo mu tak umožněno čerpat zkušenosti do budoucna. Zároveň zde byla možnost sdílet s ostatními příklady dobré praxe z rozvoje spolupráce v rámci brněnské metropolitní oblasti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru