Debaty o metropolitním plánování pokračují i na evropské úrovni

V současnosti se rozbíhají debaty nad budoucí podobou územní dimenze, integrovaných nástrojů a kohezní politiky po roce 2020, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Nástroj ITI přináší metropolitním oblastem ČR řadu výhod, avšak nelze jej chápat pouze jako nástroj na čerpání evropských prostředků, ale jako nástroj pro realizace strategií rozvoje nebo řešení témat definovaných jednotlivými metropolitními oblastmi, přičemž rozvoj těchto témat zajistí rozvoj funkčního území jako celku.

Zavedení integrovaných urbánních nástrojů do evropské regionální politiky již nyní ukazuje pozitivní změnu v rozvoji největších měst a jejich zázemí, přestože jsme teprve v polovině programového období. Podařilo se nastartovat a dále akcelerovat vertikální i horizontální spolupráci partnerů na všech úrovních. Společně s ostatními městy a obcemi píšeme novou kapitolu z hlediska chápání pojmu strategické urbánní plánování v České republice.

Tyto a mnohé další poznatky prezentoval v Bruselu na semináři „Czech Perspective on Territorial Dimension of Cohesion Policy and European Territorial Cooperation after 2020“ dne 25. 1. 2018 Petr Šašinka, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce MMB. Mezi více než 80 účastníky nechyběli zástupci Evropské komise, akademické sféry, ale i zástupci ministerstev a měst.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru