Brno chce být zelené, chytré a odolné město

Koncem loňského roku proběhlo výroční zasedání fóra Evropských metropolitních oblastí (EMA), které se věnovalo tématu posílení klimaticky neutrálních metropolitních oblastí. Během tohoto setkání byla představena politická deklarace „Podpora klimaticky neutrálních oblastí: zelených, chytrých a odolných“, a dnes se k ní připojilo i město Brno. 

Deklarace zdůrazňuje nutnost zapojení metropolitních oblastí a měst do přípravy a řízení programů politiky soudržnosti a zároveň konstatuje, že evropské metropolitní oblasti jsou připraveny k realizaci metropolitních projektů s využitím finančních prostředků z plánu na podporu oživení Evropy.

EMA fórum se zabývalo postavením metropolitních oblastí v rámci veřejné správy a jejich zapojením do přípravy a řízení kohezní politiky, národních plánů obnovy a zelené transformace. Metropolitní oblasti budou hrát v tomto směru důležitou roli, a je proto potřeba na národní i evropské úrovni apelovat, aby při svém rozhodování více prosazovaly metropolitní problematiku a náležitě ji reflektovaly.

Deklarace zmiňuje, že metropolitní oblasti vytvářejí připravené projekty, založené na integrovaném, strategickém přístupu. Nicméně jen několika metropolitním oblastem a městům byla dána možnost se plně zapojit do definování a navrhování národních plánů obnovy. Deklarace proto zdůrazňuje nutnost zapojení metropolitních oblastí a měst na přípravě a řízení programů politiky soudržnosti. Zástupci metropolitních oblastí na fóru předali eurokomisařce pro kohezní politiku a reformy Elise Ferreiro katalog transformativních metropolitních projektů, které budou financovány z národních plánů obnovy. Mezi nimi je i projekt protipovodňových opatření na řece Svratce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaraci již podepsala města Amsterdam, Barcelona, Bratislava, Brusel, Helsinky, Katowice, Lisabon, Lyon, Oslo, Porto, Toulouse, Vídeň a Varšava.

Připojení Brna k deklaraci „Podpora klimaticky neutrálních oblastí: zelených, chytrých a odolných“ schválilo brněnské zastupitelstvo 1.března 2022. Plné znění textu deklarace najdete zde.

EMA je prestižním fórem pro klíčové politiky a odborníky z hlavních evropských metropolitních oblastí. Toto fórum bylo založeno v roce 2015 a stalo se platformou pro politický dialog mezi metropolitními oblastmi a městy, institucemi EU a národními vládami.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru