Brněnská metropolitní oblast očima Světové banky

Již pět měsíců jsme součástí projektu Funkční oblasti v EU, v jehož rámci spolupracujeme s Evropskou komisí a Světovou bankou. Brněnská metropolitní oblast byla vybrána jako jediný zástupce České republiky. Cílem projektu je posílit schopnost funkčních oblastí plánovat a financovat investice a služby přesahující hranice jejich katastru.   

Evropská komise a Světová banka společně usilují o posílení přístupu k funkčním oblastem v EU s cílem více podporovat výhody tohoto přístupu, které zůstávají nevyužity. Funkční oblasti v EU, které překračují administrativní hranice, jsou pro budoucnost územního rozvoje nesmírně důležité. Obě organizace v projektu usilují o podporu při řešení klíčových rozvojových problémů v rámci přípravy na programové období 2021-2027; šíření klíčových zkušenosti, nástrojů a přístupů vyvinutých v rámci projektu do dalších funkčních oblastí; vytvoření souboru nástrojů, které by mohly ostatní funkční oblasti využít k posílení svých územních přístupů a organizovat akce zaměřené na výměnu znalostí s cílem předat poznatky a řešení dalším zainteresovaným funkčním oblastem v EU. 

Brněnská metropolitní oblast se stala součástí projektu v květnu 2022. Následně proběhlo 17. června kick-off setkání, během kterého došlo k představení projektu, jeho časového plánu a seznamu jednotlivých klíčových oblastí a intervencí. Vše bylo provedeno ze strany expertů ze Světové banky po analýze fungování metropolitní oblasti. Tohoto setkání se zúčastnili stakeholdeři v území, projektový tým Světové banky a Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise.  

Během následujících měsících zároveň Světová banka připravila video prezentující Brněnskou metropolitní oblast. Cílem videa je upozornit na úspěchy a výzvy Brněnské metropolitní oblasti a zároveň vyslat vzkaz evropským institucím a národní vládě směrem k posílení rozvoje dané problematiky. Pusťte si ho níže.  

Dalším krokem bylo sestavení akčního plánu pro BMO. Akční plán je rozdělen do výzev, kterým metropolitní oblast čelí. Mezi tyto výzvy patří: posílení metropolitní správy, zlepšení kapacity strategického plánování na metropolitní úrovni, posílení kapacity územního plánování na metropolitní úrovni a zlepšení přístupu směrem k zajištění udržitelnosti. Každá výzva obsahuje konkrétní akční kroky, jejich prioritu, potencionální bariéry, výstup a deadline. Akční plán si můžete stáhnout zde.V současnosti dochází například ke zpracování analýzy pro vytipování rozvojových oblastí v rámci BMO na základě datových podkladů.  

V dalším kroku vytvoří každá funkční oblast pracovní skupinu, která bude pokračovat v provádění akčního plánu a monitorovat a hodnotit výsledy spolupráce s Evropskou komisí a Světovou bankou. Projekt by měl být ukončen v květnu 2023.  

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru